Facebook
Naziv: Kraljevska hrvatsko-slavonsko-dalmatinska zemaljska vlada. Računarski ured
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1870 - 1921
Normativni nazivi: Zemaljska vlada. Računarski ured (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kr. Hrvatsko-Slavonsko zemaljsko računovodstvo (1870 - ) (hrvatski)
Računarski ured Kraljevske hrvatsko-slavonsko-dalmatinske zemaljske vlade (1870 - 1921) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Na temelju zakonskog članka od 20. travnja 1869. o ustrojstvu autonomne Zemaljske vlade osnovan je za Zemaljsku vladu u Zagrebu Računarski ured. Prvotno je radio pod nazivom Kraljevsko hrvatsko-slavonsko zemaljsko računovodstvo, a od 1870. zvao se Računarski ured i bio je sastavni dio Zemaljske vlade, kao njezin pomoćni ured, s vlastitim predstojnikom.
Sjedišta: Zagreb (1870 - 1921)
Djelatnost: Pomoćni ured Zemaljske vlade. Sav djelokrug računovodstva prešao je naputkom za zemaljsko računovodstvo na Računarski ured i njegova ravnatelja. Poslovi su se odnosili na računarsku službu, likvidaciju primitaka i izdataka Zemaljske blagajne glede autonomnog budžeta, uknjižbu dnevnika Zemaljske blagajne, sastavljanje računskih zaključaka, sudjelovanje kod skontriranja Zemaljske blagajne, sastavljanje proračuna.
Stvaratelji: (1869 - 1921)
(1870 - 1921)
(1871 - 1921)
(1874 - 1918)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-89 Računarski ured Zemaljske vlade (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 1418
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica