Facebook
Naziv: Ministarstvo financija Kraljevine SHS. Delegacija za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1919 - 1929
Normativni nazivi: Kraljevina SHS. Delegacija Ministarstva financija za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Delegacija Ministarstva financija Kraljevine SHS za Hrvatsku, Slavoniju i Međimurje osnovana je zakonskom uredbom koju je 26. veljače 1919. donio Ministarski savjet (SN 15/1919, Uredba o provizornom uređenju delegacija). Njezinim osnutkom prestalo je poslovati Financijalno ravnateljstvo u Zagrebu.
Delegacija je ukinuta uredbom od 9. listopada 1928. (SN 244/1928, Uredba o organizaciji financijske struke i službe). Na području Delegacije time su nakratko osnovane dvije financijske direkcije, zagrebačka i osječka, a potom ih je zamijenila Savska finacijska direkcija (1929-1939). Delegacija Ministarstva financija prestala je s radom 1. siječnja 1929., a njezina likvidacija je dovršena 1. travnja 1929.
Sjedišta: Zagreb (1919 - 1929)
Djelatnost: Nadležnost se teritorijalno nije mijenjala bez obzira na promjene upravnog ustroja Kraljevine SHS u razdoblju 1919-1929. Odnosila se na cjelokupnu upravu posrednih i neposrednih poreza i ostalih javnih davanja, nadzor rada podređenih ustanova (financijalnih ravnateljstava ili direkcija, poreznih ureda, katastralnih insititucija, te Državne blagajne u Zagrebu), pripremu raspravnih materijala za Ministarstvo financija, isplatu plaća i mirovina državnih i vojnih službenika, vođenje personalnih evidencija o državnim, a posebice financijskim činovnicima, te vođenje stručnih ispita financijskih činovnika.
Unutarnji ustroj / genealogija: Njezin ustroj činili su odsjeci i druge organizacijske jedinice: Predsjednički odsjek, Budžetsko bankovni odsjek, Odsjek neposrednih poreza, Odsjek trošarina, Računovodstvo, Mjesna kontrola pri DMF, Ekonomat DMF, Upraviteljstvo pomoćnih ureda. U sastavu Delegacije djelovale su i posebne komisije: Komisija za državne stručne ispite pri DMF, Oblasna komisija za ocjenu pri DMF, Komisija za spaljivanje stranih pohabanih novčanica. Neposredno su joj bila podređena 4 računovodstva pri upravnim tijelima na njezinome području: Računovodstvo DMF pri Pokrajinskoj upravi za Hrvatsku i Slavoniju, Računovodstvo DMF-odjeljenje za Zagrebačku oblast, Računovodstvo DMF-odjeljenje za Osječku oblast, Računovodstvo DMF-odjeljenje za Primorsko-krajišku oblast.
Stvaratelji:
Napomena o vezama: Delegacija je bila podređena Ministarstvu financija, a najčešće je koresponirala s Generalnom direkcijom državnog računovodstva, Generalnom direkcijom neposrednih poreza i Generalnim inspektoratom. Od podređenih tijela korespondirala je s financijalnim direkcijama ili ravnateljstvima (Bjelovar, Gospić, Ogulin, Osijek, Požega, Varaždin, Vukovar, Zagreb) i poreznim uprava, te s katastarskim tijelima, a horizontalno s drugim delegacijama (Sarajevo, Ljubljana, Novi Sad) i tijelima uprave na svojemu području.
Identifikator: HR-HDA/S - 1457
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica