Facebook
Naziv: Hrvatska izvještajna služba pri Predsjedništvu Vlade NDH
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1942
Normativni nazivi: NDH. Predsjedništvo Vlade. Hrvatska izvještajna služba (hrvatski)
Povijesni nazivi: Hrvatski državni novinski ured (1941 - ) (hrvatski)
Hrvatska izvještajna služba pri Predsjedništvu vlade (1941 - 1942) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Glavni ustaški stan osnovao je u travnju 1941. Hrvatski državni novinski ured (HDNU) sa sjedištem u Zagrebu, ustanovu koja je preuzela predratni Pressbiro, te je provodila nadzor i cenzuru novinstva i pratila kulturne događaje. Naredbom Predsjedništva Vlade od 15. svibnja 1941. (NN 28/1941) Uredu je promijenjeno ime, pa se od tada zove: Hrvatska izvještajna služba (HIS).
Hrvatska izvještajna služba ukinuta je 24. siječnja 1942. Odredbom o osnutku Državnog izvještajnog i promičbenog ureda (NN 21/1942) u čiji su Odsjek za novinstvo prešli poslovi ukinutog HIS-a. Kasnije tijekom 1942. godine te je poslove, najvećim dijelom, preuzelo Glavno ravnateljstvo za promidžbu, kao slijednik DIPU-a, a u jednome segmentu i Izvještajni ured pri Ministarstvu vanjskih poslova NDH.
Sjedišta: Zagreb (1941-1942)
Djelatnost: HIS je obavljao cenzuru novina, izdavao dozvole za izlaženje, održavao konferencije za novinstvo, izvještavao Vladu o pisanju stranog tiska i stranim radio-postajama i slično, u vezi sa čime je u njegovome sastavu djelovala tzv. prislušna krugovalna služba, te je izvještavao strane novinare o aktualnostima s područja NDH.
Unutarnji ustroj / genealogija: Ustroj HIS-a bio je sljedeći: 1. Ured upravitelja, 2. Odsjek za domaći tisak (s Obavještajnim uredom i Pododsjekom za nadzor i organizaciju), 3. Odsjek za inozemni tisak (Krugovalna prislušna služba i Pododsjek za strane novine), 4. Upravni odsjek.
Stvaratelji: (1941 - 1942)
(1942 - 1945)
(1942 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1484
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica