Facebook
Naziv: Hrvatska izvještajna služba pri Predsjedništvu Vlade Nezavisne Države Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-1078
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: HIS (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1942
Arhivske jedinica: 1.50 d/m
Tehničke jedinica: 15 kut.
Odgovornost: Hrvatska izvještajna služba pri Predsjedništvu Vlade NDH (stvaratelj) (1941-1942)
Povijest jedinice: Gradivo je višekratno preuzimano. Preuzeto je od Nacionalne i sveučilišne knjižnice, po službenoj dužnosti: 1979. godine (br. akvizicije 8/1979), 1984. (akvizicije br.4/1984 i 20/1984), te 1985. (akvizicija br. 14/1984). Preuzeta je rinfuzna masa iz koje je izdvojen veći dio gradiva ovog fonda. Drugi dio, također po službenoj dužnosti, preuzet je 1995. godine od Arhiva Instituta za suvremenu povijest, ranije Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta (akvizicija br. 52/1995).
Sadržaj jedinice: U fondu se nalaze pregledi stranog i domaćeg tiska, vijesti stranih radijskih postaja iz prijateljskih i neprijateljskih zemalja, vijesti i prilozi za novine, poglavnikovi rukopisi govori i govori upućeni poglavniku, vijesti stranih novina o Hitleru, Hitlerovi govori, izvješća o radu, nedostacima i potrebama HIS-a, razni članci i rasprave (npr. o Sovjetskom Savezu i komunizmu), prijevodi poglavnikovih govora te članaka iz hrvatskih novina na talijanskom, njemačkom i francuskom jeziku.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; Ostalo
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Glavne serije su spisi i tiskani materijali. Spisi su sređeni prema brojevima ili kronološki, a tiskani materijali kronološki.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; francuski ; talijanski ; njemački
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1078/SI - 1 Predsjedništvo vlade NDH Hrvatska izvještajna služba (HIS) (sumarni inventar)
Identifikator: HR-HDA/AJ 4965
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica