Facebook
Naziv: Konzularno predstavništvo NDH u Beogradu
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1944
Normativni nazivi: NDH. Konzularno predstavništvo u Beogradu (hrvatski)
Povijesni nazivi: Konzularno predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Beogradu (1941 - 1944) (hrvatski)
Konsularvertretung des Unabhangigen Staates Kroatien Belgrad (1941 - 1944) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Konzularno predstavništvo NDH u Beogradu nije bilo ustanovljeno službenom objavom u Narodnim novinama, već internom odlukom Ministarstva vanjskih poslova NDH, što je naznačeno zakonskom odredbom o državnoj vladi NDH od 24. lipnja 1941. kada je osnovano Ministarstvo vanjskih poslova, te mu je djelokrug obuhvatio i diplomatsku i konzularnu službu (NN 59/1941). O takvim ovlastima Ministarstva vanjskih poslova NDH detaljnije govori naredba ministra vanjskih poslova o unutarnjem uređenju Ministarstva od 22. ožujka 1943. godine po kojoj Upravni odsjek Općeg odjela MVP-a ima pravo osnivati predstavništva u inozemstvu (NN 71/1943).
Nema pouzdanih podataka o prestanku rada Predstavništva, ali završetak diplomatskih aktivnosti NDH u Beogradu povezan je s ratnim djelovanjima i ulaskom snaga Jugoslavenske i Crvene armije u taj grad.
Sjedišta: Beograd (1941 - 1944)
Djelatnost: Poslanstva NDH obavljaju diplomatski promet sa stranim vladama, dok konzulati brinu za gospodarske interese zemlje i njezinih državljana, te štite hrvatske državljane kod mjesnih vlasti. Konzulati NDH u inozemstvu šalju u MVP NDH politička i novinska izvješća o tekućim i strateškim pitanjima i obavljaju konzularno-gospodarske poslove – reguliraju putovnice, vize i druge isprave, rješavaju molbe za useljenje u NDH i sl.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1485
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica