Facebook
Naziv: Konzularno predstavništvo Nezavisne Države Hrvatske u Beogradu (fond)
Signatura: HR-HDA-235
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: KPBgd. NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1944
Arhivske jedinica: 0.10 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Konzularno predstavništvo NDH u Beogradu (stvaratelj) (1941-1944)
Povijest jedinice: Izdvojeno radom na drugim fondovima.
Sadržaj jedinice: Sadrži izvješća upućena ministru i Ministarstvu vanjskih poslova NDH, kratke obavijesti o političkim zbivanjima u Srbiji te priloge izvješćima i obavijestima: političke i crkvene proglase, letke, pisma istaknutih političara i vojnih zapovjednika. Pored toga sadrži i nešto svjedočanstava o zločinima nad Srbima u NDH dana Komesarijatu za izbeglice i preseljenike i molbe za izdavanje putovnica i viza upućene konzulatu NDH u Beogradu.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 227: Ministarstvo vanjskih poslova Nezavisne Države Hrvatske
HR-HDA- 1077: Izvještajni ured pri Ministarstvu vanjskih poslova Nezavisne Države Hrvatske
HR-HDA- 1561: Služba državne sigurnosti Republičkog sekretarijata za unutrašnje poslove Socijalističke Republike Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: U Arhivu oružanih snaga Jugoslavije nalaze se 172 dokumenta, a dio se možda čuva u Arhivu Jugoslavije (MVP NDH, 67 d/m).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4205
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica