Facebook
Naziv: Velika župa Sidraga-Ravni Kotari
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Sidraga-Ravni Kotari (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Sidraga i Ravni Kotari (1943 - 1944) (hrvatski)
Velika župa Sidraga-Ravni Kotari (1944 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Sidraga-Ravni kotari sa sjedištem u Zadru djelovala je od 1. studenog 1943. Teritorijalno je obuhvatila kotarske oblasti Benkovac, Biograd, Preko i grad Zadar (NN 249/1943). Preustrojem od 5. srpnja 1944. pridodan joj je i kotar Pag, ali je već 13. prosinca 1944. privremeno priključen Velikoj župi Lika-Gacka (NN 280/1944). Iznimno je stanje proglašeno 20. svibnja 1944. godine, Zakonskom odredbom o uvađanju iznimnog stanja u Hrvatskom obalnom području (NN 114/1944), pa je poslove građanske uprave sve do 28. ožujka 1945. obavljao vojni zapovjednik obalnog odsjeka Like. Tada mu je dodijeljen poseban glavar građanske uprave (NN 71/1945).
Sjedišta: Zadar
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-HDA/S - 1516
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica