Facebook
Naziv: Velika župa Sidraga-Ravni Kotari (fond)
Signatura: HR-HDA-1509
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽSRk. (hrvatski)
Razdoblje: 1944 - 1944
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 0.10 kut.
Odgovornost: Velika župa Sidraga-Ravni Kotari (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. od Instituta za suvremenu povijest, kao slijednika Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (akv. br. 52/1995). Ovo gradivo bilo je obrađeno je i popisano u Arhivu IHRPH, kao dio zbirke "Neprijateljsko gradivo" (NG).
Sadržaj jedinice: Fond najvećim dijelom čine okružnice nadređenih tijela upućene velikoj župi (Predsjedništvo vlade, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo oružanih snaga, Ministarstvo seljačkog gospodarstva i prehrane, Glavarstvo građanske uprave za područje Dalmacije). Manji dio fonda sačinjava izvještaj velikog župana Viktora Ramova o teškom stanju u županiji od 16.1.1944. upućen Mladenu Lorkoviću i Edi Bulatu, molbe za pomoć, molbe za prijem u državnu službu, molbe za dozvolu boravka, zahtjev za lijekovima, zahtjev za puštanje na slobodu.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Napomena o jezicima i pismima: hrvatski, latinica
Identifikator: HR-HDA/AJ 5396
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica