Facebook
Naziv: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske (fond)
Signatura: HR-HDA-223
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: MUP NDH (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 66.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 667 kut.
Odgovornost: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto po službenoj dužnosti, najprije 1942. (reg. br. 481/1942, 552/1942), potom 1968. od Republičkog sekretarijata za unutarnje poslove SRH (akv. br. 5/1968), te 1993. od Arhiva Instituta za suvremenu povijest (ranije Arhiv Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske) (akv. br. 20/1993). Za fond je 1993. sastavljen sumarni inventar (M. Pojić). Spisi koji su bili pohranjeni u Arhivu IHRPH bili su sređeni prema ondje dodijeljenim inventarnim brojevima, te je za njih sastavljen analitički inventar (7 svezaka). Kod sređivanja 1993. u analitički inventar Arhiva IHRPH unesene su konkordance (izvorne registraturne oznake i brojevi), a spisi su uvršteni u izvorni poredak koji je definirao stvaratelj.
Sadržaj jedinice: Fond obuhvaća spise kabineta ministra i ureda ministra: vrlo tajne, tajne, opće spise i spise pododsjeka za osobne i računsko-gospodarstvene poslove, potom spise ureda pomoćnika ministra i predsjedničkog ureda, spise općeg odsjeka (I-A do I-D), upravnog odjela (II-A do II-C) i nadzornog odjela (NO-III do NO-IV), upravnog odjela Glavnog ravnateljstva za unutarnju upravu (RU, B-I do RU, B-III), vrlo tajne i tajne spise tajništva glavnog ravnatelja Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost, spise vezane uz četnička pitanja (Odsjek X), spise Zapovjedništva Državne redarstvene straže, Središnjeg ureda za suzbijanje kriminaliteta, općeg odjela Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost (GRJRS) (A-I do A-II), Odjela za javnu sigurnost Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost (RS, B-I do RS, B-III), Odjela za upravno redarstvo Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost (RS, C), židovskog odsjeka Glavnog ravnateljstva za javni red i sigurnost (ŽO), kao i veću količinu personalnih spisa razvrstanih abecedno ili brojčanim redom.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; knjige
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je sređen sukladno organizacijskom ustroju i razvoju ustanove, pored čega posebnu cjelinu čine personalije, te spisi preuzeti od Instituta za historiju radničkog pokreta Hrvatske (IHRPH), sređeni prema inventarnim brojevima dodijeljenima u Institutu.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Zaštitno snimanje: Djelomično snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Za Muzej holokausta (Washington) snimljeni su odabrani spisi iz serija koji se odnose na Židove (3 kut.)
Obavijesna pomagala: HDA-223/AI - 2 Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske (analitički inventar)
HDA-223/P - 1 Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske. Popis personalnih podataka službenika MUP-a. (popis)
HDA-223/SI - 1 Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Države Hrvatske (sumarni inventar)
Napomena o dopunskim izvorima: U Vojnome arhivu u Beogradu (ranije Arhiv Vojnoistorijskog instituta) nalazi se 18 kutija gradiva ove provenijencije.
Opća napomena: Pored obavijesnih pomagala sastavljenih u IHRPH i HDA, postoje i izvorne knjige osoblja MUP-a (2 sveska) prema kojima su pretražive personalije (abecedno).
Identifikator: HR-HDA/AJ 4193
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica