Facebook
Naziv: Velika župa Dubrava
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: NDH. Velika župa Dubrava (hrvatski)
Povijesni nazivi: Velika župa Dubrava (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Velika župa Dubrava ustanovljena je 30. lipnja 1941. sa sjedištem u Dubrovniku. Teritorijalno je obuhvaćala kotarske oblasti Bileća, Čapljina, Dubrovnik, Gacko, Ljubinje, Stolac, Trebinje te grad Dubrovnik. Umjesto kotarske oblasti Ljubinje (NN 63/1941). Ood 15. rujna 1941. djelovala je kotarska oblast Ravno (NN 103/1941), dok je Ljubinje imalo status kotarske ispostave, a od 1. ožujka 1943. godine počela je djelovati kotarska ispostava u Janjini ((NN 32/1943). Ovoj velikoj župi su, nakon pada Italije, pripojeni kotarevi Kotor i Korčula, gradovi Hercegnovi i Kotor, upravne općine Lastovo i Babino Polje, te oslobođeni dio upravne općine Konavle-Gruda (NN 245/1943). Proglašenjem iznimnog stanja u obalnom području od 20. svibnja 1944. obuhvaćena je i Velika župa Dubrava, pa je poslove građanske uprave preuzeo vojni zapovjednik obalnog odsjeka Neretve. Od 5. srpnja 1944. teritorijalna je nadležnost promijenjena isključenjem kotareva Stolac, Čapljina i Gacko, koji su potom pripadali Velikoj župi Hum. Iako je iznimno stanje na ovom području i dalje ostalo na snazi, 28. ožujka 1945. za poslove građanske uprave imenovan je poseban glavar, te je dodijeljen vojnom zapovjedniku obalnog odsjeka Neretve.
Sjedišta: Dubrovnik
Djelatnost: Velika župa, kao prvomolbena oblast, bila je nadležna za poslove koje su na nju prenijela pojedina ministarstva tijekom 1942. godine, temeljem Zakonske odredbe o ovlaštenju prijenosa poslova ministarstva na velike župe, donesene 1941. godine (NN 188/1941). To su bili pojedini poslovi nastave, nadzorništva rada, zapošljavanja stranih državljana, prometa i javnih radova, zdravstva, obrta, veleobrta (industrije), trgovine i seljačkog gospodarstva. Godine 1944. ovome su pridodana župska školska nadzorništva koja su bila pod nadzorom velikog župana (NN 168/1944). U međuvremenu, 6. travnja 1943. (NN 79/1943), nastupile su promjene u nadležnosti nad poslovima srednjeg školstva, jer su oni tada oduzeti velikim župama i vraćeni Ministarstvu narodne prosvjete. Kao drugomolbene oblasti velike su župe rješavale predmete za koje su u prvoj molbi bile nadležne kotarske oblasti i ispostave, gradske i državne redarstvene oblasti.
Unutarnji ustroj / genealogija: Građansku upravu u župi vodio je veliki župan kao pouzdanik vlade imenovan od strane poglavnika.
Stvaratelji: (1941 - 1945)
Identifikator: HR-DAST/S - 1522
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica