Facebook
Naziv: Velika župa Dubrava (fond)
Signatura: HR-HDA-1502
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: VŽD (hrvatski)
Razdoblje: 1941 - 1944
Arhivske jedinica: 2.70 d/m
Tehničke jedinica: 27 kut.
Odgovornost: Velika župa Dubrava (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1995. od Instituta za suvremenu povijest (ranije Institut za historiju radničkog pokreta, čiji je Arhiv preuzet u HDA, kao akv. br. 52/1995). Obrađeno je i popisano u Arhivu IHRPH, kao dio zbirke "Neprijateljsko gradivo" (NG), inv. br. 17351-23065. Obradom u HDA nastojalo se uspostaviti prvobitni poredak, jer su pojedini predmeti prethodno razdvojeni ili umjetno spojeni.
Sadržaj jedinice: Spisi se sadržajno odnose na događaje vezane uz otpor talijanskim i njemačkim vlastima, posebice na poluotoku Pelješcu i u istočnoj Hrecegovini, obuhvaćaju izvješća o djelovanju partizanskih skupina, uhićenjima po talijanskim vlastima, komandi divizije "Marche" ili njemačkim vlastima, interniranju u logore stanovništva s područja velike župe, organiziranju zaštite javnih objekata, mostova, puteva i željezničkih pruga po kotarevima, zapisnike saslušanja uhićenih pomagača partizana ili samih partizana, tjeralice za komunistima i njihovim agitatorima, tužbe na kotarske načelnike, žalbe mještana na zvjerstva ustaša, pozive od strane državnih vlasti za predajom oružja, izvješća o miniranju cesta i mostova, prekidima telegrafskih i telefonskih linija, obavijesti o formiranju prijekog suda u Dubrovniku, napadima na vojne transportere, izvješća o paljenju sela, naredbe o zabrani djelovanja političkih društava i političkih stranaka na području NDH, potjernice za odbjeglim komunistima, proglase ustanicima da se vrate svojim kućama i predaju oružje.
Izlučivanju: Nije vršeno.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Plan sređivanja: Započelo je sređivanje i popisivanje spisa po serijama: vrlo tajnih, tajnih i općih spisa, uz izradu konkordanci u analitičkom popisu IHRPH (koji je prepisan računalno).
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; talijanski
Pisma: latinica
Restauracija: Fond ima dosta oštećenja te je potrebna restauracija spisa.
Arhivske jedinice: HR-HDA- 223: Ministarstvo unutarnjih poslova Nezavisne Državne Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Arhiv Vojnoistorijskog instituta u Beograd (Srbija) čuva 39 dokumenata velike župe Dubrava. Dio gradiva (knjige i značajan dio spisa) nalazi se u u Državnom arhivu Dubrovnik.
Identifikator: HR-HDA/AJ 5389
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica