Facebook
Naziv: Obitelj Jelušić
Vrsta entiteta: obitelj
Normativni nazivi: Obitelj Jelušić (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Poznati su sljedeći pripadnici obitelji, braća i sestre i jedna osoba prihvaćena u obitelj:
1. Rajmund Jelušić (8.10.1848. - 19.1.1914.), svećenik, prvu misu imao u Kastvu 25.8.1872., župni pomoćnik u Voloskom, Pićanu, Tinjanu i Buzetu gdje postaje upravitelj i prodekan, zatim upravitelj i prodekan u Oprtlju, konačno župnik u Brseču 1884-1914, 1887. prvi predsjednik tamošnje Narodne čitaonice i jedan od utemeljitelja društva Istarska vila u Kastvu 1901, počasni član Matice hrvatske.
2. Kazimir (Kažimir) Jelušić (23.3.1855. - 26.9.1918.), dugogodišnji općinski načelnik u Kastvu. Nakon završene pučke škole 1867. godine radio u Kastvu kao trgovac. U općinskoj upravi radio je 1880-1897, a 1897-1918 bio je načelnik. Organizirao javne radove i poticao nakladničku djelatnost na hrvatskom jeziku. Zaslužan za osnivanje obrtničke i učiteljske škole u Kastvu. Predsjednik društva Istarska vila 1901-1903, uz Vladimira Nazora uredio Spomen knjigu proslave 60-godišnjice zastupnika naroda prof. Vjekoslava Spinčića u Kastvu 22. i 23. oktobra 1908. (Kastav, 1909.). Druga mu je supruga Ernesta rođ. Mohović (?-1936.). 3. Ljudevit Jelušić (2.7.1865. - 195?), krojački majstor i trgovac u kastvu. Otvorio trgovinu mješovitom robom 1891. u Kastvu, između dva svjetska rata bio vlasnik Papirnice i povlaštene knjižare Državne štamparije u Kastvu. Po talijanskoj vlasti 11.12.1941. priveden u riječki zatvor, 1942. osuđen na osam godina zatvora zbog suradnje s partizanima, boravio u talijanskim zatvorima, konačno pomilovan i 16.7.1943. osobođen. Početkom stoljeća on i sestra uzeli na uzdržavanje djevojčicu bez roditelja Ninu Spinčić koja je s njim živjela u zajedničkom kućanstvu do njegove smrti.
4. Leo Jelušić, vozar u Kastvu.
5. Ljubica Jelušić udana Dešković, živjela u Voloskom, kasnije u Svetoj Klari.
6. Matilda Jelušić udana Skender, suprug Matko Skender, trgovac, živjela u Kastvu.
7. Ana-Marija Spinčić, zvana Nina (8.2.1889. - ?), roditelji Augustin Antuna Spinčić i Eugenija rođ. Blečić, kao djevojčica bez roditelja prihvaćena u obitelj, radila je u trgovini Ljudevita Jelušića i živjela u zajedničkom domaćinstvu s Ljudevitom i njegovom sestrom. Brinula je o Ljudevitu do njegove smrti i, čini se, bila posljednji živi vlasnik obiteljske dokumentacije. dopisivala se s bratom Dinkom u Americi.
Sjedišta: Kastav ; Brseč (Mošćenička Draga) ; Volosko (Opatija) ; Sv. Klara
Opći kontekst: Članovi obitelji značajno su pridonosili hrvatskom narodnom preporodu u Istri, društvenom, političkom, ekonomskom, kulturnom i duhovnom životu Kastavštine i Brseča 19. i 20. stoljeća i kao takvi značajni su za regionalnu povijest s nacionalnim odjecima.
Napomena o vezama: Zbog položaja, ugleda i uloge obitelji u Kastvu, pogotovo njenog najistaknutijeg člana općinskog načelnika Kazimira Jelušića, obitelj je bila vezana za upravna tijela kao i druge stvaratelje iz Kastva: Glavarstvo općine Kastav, Mjesno školsko vijeće Kastav, Općina Kastavska, Izvanredni komesarijat Kastva, Obrtna škola u Kastvu. Pojedini članovi istaknuti su pripadnici nacionalnih i kulturnih društava (Matica hrvatska, Istarska vila).
Kazimir Jelušić je surađivao s Vjekoslavom Spinčićem i Vladimirom Nazorom.
Identifikator: HR-DARI/S - 17231
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica