Facebook
Naziv: Obitelj Jelušić iz Kastva (fond)
Signatura: HR-DARI-891
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: ObiJe (hrvatski)
Razdoblje: 1830 - 1965
Arhivske jedinica: 0.32 d/m
Tehničke jedinica: 1 knj. ; 3 kut.
Odgovornost: Obitelj Jelušić (stvaratelj)
Povijest jedinice: Arhiv je 2008. godine preuzeo od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka zbirku arhivalija Muzejske zbirke Kastavštine. Radi se o gradivu različitih stvaratelja koji su djelovali na području Kastavštine i Liburnije. Sama Muzejska zbirka Kastavštine kao izdvojena zbirka Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka osnovana je 1981. godine iako ideja o njenom pokretanju potječe iz 1961. godine od kada se radi i na prikupljanju gradiva. Nakon preuzimanja u arhiv prišlo se stručnoj arhivističkoj obradi koja je rezultirala raformiranjem zbirke što intrepolacijom dijela gradiva u postojeće fondove što formiranjem novih fondova. Po identificiranju stvaratelja i proučavanju konteksta formiran je ovaj zaseban fond. Čini se da je ovim dijelom obiteljske pismohrane kao najduže živući muški član obitelji raspolagao Ljudevit Jelušić i kasnije Nina Spinčić.
Način preuzimanja: Akvizicija br. 363, upisana u Knjigu akvizicija 21. 5. 2008. Preuzeto od Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja Rijeka - Muzejska zbirka Kastavštine.
Sadržaj jedinice: Članovi obitelji značajno su pridonosili hrvatskom narodnom preporodu u Istri, društvenom, političkom, kulturnom, ekonomskom i duhovnom životu Kastavštine i Brseča 19. i 20. stoljeća. Radi se o gradivu u kojem se kao stvaratelji od članova obitelji pojavljuju najviše Ljudevit (1865.-195?), Kazimir (1855.-1918.), i Rajmund (1848.-1914.) te Nina Spinčić (1889-?), kao djevojčica prihvaćena u obitelj. Djelomično sačuvani su spisi koji se odnose na trgovačku profesiju Ljudevita te službeni i politički položaj Kazimira (neki njegovi spisi u stvari su u privatnom arhivu zaostali općinski spisi). Osim toga sačuvana je osobna, financijska i pravna dokumentacija članova obitelji, međusobna korespondencija. Unutar korespondencije Nine Spinčić s bratom zanimljiva je i ilustrativno vrijedna mala zbirka američkih čestitki.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Nakon pregleda gradiva i provjere primopredajnog popisa ustanovljeno je da on nije arhivistički ni sadržajno potpun i točan pa se pristupilo njegovoj reviziji i arhivističkoj dopuni, izradi arhivskog opisa i kartoniranju.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; talijanski ; njemački ; engleski
Pisma: latinica ; njemačka gotica
Napomena o jezicima i pismima: Najvećim dijelom gradivo je pisano na hrvatskom jeziku latinicom, a na ostalim jezicima i pismima djelomično.
Obavijesna pomagala: DARI-891/P - 1 Arhivski popis Obitelj Jelušić iz Kastva (popis)
Arhivske jedinice: HR-DARI- 20: Izvanredni komesarijat Kastva
HR-DARI- 26: Glavarstvo općine Kastav
HR-DARI- 140: Škola za učenike u privredi Kastav
HR-DARI- 606: Općina kastavska
HR-DARI- 631: Mjesno školsko vijeće Kastav
HR-HDA- 819: Spinčić Vjekoslav
Napomena o dopunskim izvorima: Zbog suradnje Kazimira Jelušića s Vjekoslavom Spinčićem i Vladimirom Nazorom značajan izvor su osobni fondovi Nazora i Spinčića u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu te osobni fond Vladimira Nazora u Hrvatskoj akademiji znanosti i umjetnosti.
Identifikator: HR-DARI/AJ 70756
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica