Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Vinkovci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1963
Normativni nazivi: Narodni odbor. Općina Vinkovci (hrvatski)
Povijesni nazivi: Narodni odbor općine Vinkovci (1955 - 1963) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zakonom o područjima općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj (NN 39/1962) promijenjena je teritorijalna nadležnost kotara i općina. Broj kotara u Republici smanjen je na osam i grad Zagreb, a smanjen je i broj općina, ali se povećala njihova teritorijalna nadležnost. Vinkovci su potpadali pod kotar Osijek, a pod nadležnosti Narodnog odbora općine (NOO) Vinkovci bila su sela: Andrijaševci, Antin, Apševci Cerić, Donje Novo Selo, Đeletovci, Gaboš, Ilača, Ivanci, Ivankovo, Jarmina, Karadžićevo, Komletinci, Korogy, Lipovac, Marinci, Markušica, Mirkovci, Mlaka Antinska, Nijemci, Novi Jankovci, Novi Mikanovci, Nuštar, Orolik, Ostrovo, Otok, Podgrađe, Podrinje, Privlaka, Prkovci, Retkovci, Rokovci, Slakovci, Srijemske Laze, Stari Jankovci, Stari Mikanovci, Šidski Banovci, Tordinci, Vinkovački Banovci, Vinkovci i Vođinci.
Već 1958. godine počeo je proces ukidanja seoskih općina koje su pretvarane u mjesne odbore. Mjesni odbori na području NOO-a Vinkovci u prvoj fazi bili su: Andrijaševci-Rokovci, Cerić, Jarmina, Nuštar, Ostrovo, Stari i Novi Jankovci, Tordinci, a kasnije (1959. i 1960.) pripojena su sela: Cerna, Mirkovci, Novi Jankovci, i Vinkovačko Novo Selo. Zadnja je ukinuta općina Ivankovo, koja je pripojena Vinkovcima 13. listopada 1962.
Organizacija uprave NOO-a Vinkovci mijenjala se dva puta, a njezin administrativni sastav i raspodjela resora 1958. godine može se rekonstruirati iz spisa: br. 4191/58 (šifra 02,1) i Zapisnika sjednice Vijeća proizvođača od 13. veljače 1960. godine. Potkraj svibnja 1963. godine raspisani su izbori za Općinsku skupštinu Vinkovci, koja je konstituirana 7. lipnja 1963. godine čime je prestao rad Narodnog odbora općine Vinkovci.
Sjedišta: Vinkovci
Unutarnji ustroj / genealogija: NOO Vinkovci sastojao se od Općinskog vijeća i Vijeća proizvođača, a savjeti NOO-a bili su: 1. Savjet za opću upravu, 2. Savjet za industriju i zanatstvo, 3. Savjet za poljoprivredu i zanatstvo, 4. Savjet za trgovinu i ugostiteljstvo, 5. Savjet za komunalne poslove, 6. Savjet za stambena pitanja, 7. Savjet za prosvjetu i kulturu, 8. Savjet za školstvo, 9. Savjet za zdravlje, 10. Savjet za socijalno staranje, 11. Savjet za zaštitu majke i djeteta, 12. Savjet rad i radne odnose i 13. Savjet za društveni plan i financije.
Stvaratelji: (1955 - 1963)
(1963 - 1993)
(1955 - 1963)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVU-SCVK-53 Narodni odbor općine Vinkovci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17264
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica