Facebook
Naziv: Narodni odbor općine Županja
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1955 - 1963
Normativni nazivi: Narodni odbor. Općina Županja (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: „Zakonom o provođenju reorganizacije narodnih odbora“ (NN. 16/1952) ukinuti su mjesni narodni odbori i promijenjena teritorijalna nadležnost pojedinih kotara, a ovim Zakonom Županja je dobila status općinskog narodnog odbora. Godine 1955. „Zakonom o području kotara i općina u Narodnoj Republici Hrvatskoj“ (NN 36/1955) u sastav općine Županja ušla su sela Bošnjaci, Gradište, Štitar i Županja (1960. godine u sastav općine ulaze Cerna i Šiškovci, a istim Zakonom Županja je izgubila status kotara i potpala je pod kotar Vinkovci). „Zakonom o područjima općina i kotara u Narodnoj Republici Hrvatskoj“ (NN 39/1962) promijenjena je teritorijalna nadležnost kotara i općina. Broj kotara u Republici smanjen je na osam i grad Zagreb, smanjen je i broj općina, ali se povećala njihova teritorijalna nadležnost. Ovim Zakonom Županja je potpadala pod kotar Osijek, a u nadležnosti općine Županja bila su sela: Babina Greda, Bošnjaci, Cerna, Drenovci, Đurići, Gradište, Gunja, Posavski Podgajci, Račinovci, Rajevo Selo, Soljani, Strošinci, Šiškovci, Štitar, Vrbanja i Županja.
Općinski narodni odbor Županja radio je do lipnja 1963. godine, kad je formirana Skupština općine Županja.
Sjedišta: Županja
Unutarnji ustroj / genealogija: Godine 1960. donijeta je odluka o organizaciji uprave u Općinskom narodnom odboru Županja, prema kojoj su organi uprave bili: sekretar, Odjel za opću upravu i društvene službe, Odjel za financije, Odjel za privredu i komunalne poslove, Otsjek (?) za narodnu obranu, opskrbni organi, Sudac za prekršaje, sanitarna inspekcija, poljoprivredna inspekcija i veterinarska inspekcija.
Općinsku skupštinu činili su Općinsko vijeće i Vijeće proizvođača s 27 odbornika (Općinsko vijeće 12, Vijeće proizvođača 15 odbornika). Od 1960. kad se povećala teritorijalna nadležnost općine, broj odbornika povećao se na 87 (45 + 42).
U cilju provođenja principa društvene samouprave u komuni, kako to piše u Statutu, Narodni odbor je 1960. imao deset savjeta s ukupno 86 članova. U svakom savjetu bila su dva odbornika, dok su ostali članovi birani ili delegirani iz redova građana i ostalih društvenih organizacija i ustanova. Savjeti su bili: 1. Savjet za opću upravu i unutrašnje poslove, 2. Savjet za privredu, 3. Savjet za komunalne poslove, 4. Savjet za poljoprivredu i šumarstvo, 5. Savjet za zdravlje i socijalnu politiku, 6. Savjet za rad i radne odnose, 7. Savjet za kulturu, 8. Savjet za prosvjetu, 9. Savjet za fizički odgoj i 10. Savjet za društveni plan i financije.
Komisije Općinskog vijeća bile su: 1. Komisija za privredu (3 člana), 2. Komisija za propise i organizaciona pitanja (3 člana) i 3. Mandatsko-imunitetna komisija.
Komisije Vijeća proizvođača bile su: 1. Komisija za privredu (3 člana), 2. Komisija za propise i organizaciona pitanja (3 člana), 3. Komisija za pitanja radničkog samoupravljanja (3 člana) i 4. Mandatsko-imunitetna komisija.
Zajedničke odborničke komisije bile su: 1. Komisija za izbor i imenovanja i 2. Komisija za molbe i žalbe.
Stvaratelji: (1955 - 1963)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DAVU-SCVK-54 Narodni odbor općine Županja (stvaratelj)
Identifikator: HR-DAVU-SCVK/S - 17265
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica