Facebook
Naziv: Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1957 - 1961
Normativni nazivi: Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka (1957 - 1961) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Zanatska servisna radnja "27. juli" Rijeka (1957 - 1958) (hrvatski)
Zanatsko uslužno poduzeće za usluge kućnim savjetima i kućanstvu "27. juli" Rijeka (1958 - 1959) (hrvatski)
Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka (1959 - 1961) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Stvaratelj je osnovan kao Zanatska servisna radnja „27. juli“ Rijeka na temelju rješenja Narodnog odbora općine Stari Grad br. 24130-57-II-F-I od 19.12.1957. godine. U Okružnom privrednom sudu Rijeka registriran je pod br. Fi-29-58-3 od 15.1.1958. godine (NN 8/1958, str. V).
Povijest: Rješenjem Narodnog odbora općine Stari grad br. 02/N-1407/1-1959 od 13.2.1959. odobreno je spajanje Zanatske servisne radnje „27. juli“ Rijeka i Zanatske servisne radnje „Belveder“ Rijeka (također osnovane 1957. godine) u novo samostalno poduzeće s nazivom Zanatsko uslužno poduzeće „27. juli“ Rijeka, sa sjedištem u Olge Ban 5 (Službeni vjesnik kotara Rijeka, br. 14/1959, str. 277). Poduzeće je u Okružnom privrednom sudu Rijeka registrirano pod br. Fi-410-59-3 od 27.5.1959. (NN 34/1959, str. V). Predmet poslovanja ostao je isti. Prigodom spajanja dviju radnji nije proveden postupak njihove likvidacije, a novoosnovano poduzeće preuzelo je sva prava i obveze spojenih radnji. Dvije radnje izbrisane su iz registra privrednih organizacija pri Okružnom privrednom sudu Rijeka pod br. Fi-411-59-3 i Fi-412-59-3 od 27.5.1959. (NN br. 30 od 31.7.1959., str. IX).
Stvaratelj se 1959. i 1960. vodio na adresi Narodnog ustanka 2, 1961. godine na adresi Narodnog ustanka 22. U srpnju 1960. godine uprava je bila u Nikole Tesle 11. U stvari, uvijek je koristio više objekata za potrebe svojih radionica i skladišta (Olge Ban 1, Olge Ban 5, Maksima Gorkog 7).
Poduzeće je ušlo u postupak prisilne likvidacije na temelju rješenja br. 02/M-5034/1-61 koje je Narodni odbor općine Stari Grad donio na XXXVIII. sjednici Općinskog vijeća i XLVII. sjednici Vijeća proizvođača 15.3.1961. godine (HR-DARI-918 Zanatsko uslužno poduzeće „27. juli“ Rijeka, Opći spisi 1961). Likvidaciju je imao provesti Okružni privredni sud u Rijeci.
Sjedišta: Rijeka (1957 - 1961)
Djelatnost: Radnja je u predmetu poslovanja imala obavljanje zidarskih, soboslikarskih, električarskih, stolarskih i bravarskovodoinstalaterskih usluga domaćinstvima i kućnim savjetima, prvenstveno u okvirima novoformiranih stambenih zajednica.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Stvaratelj je osnovan, ustrojen i upravljan temeljem Uredbe o osnivanju preduzeća i radnji (Službeni list FNRJ, br. 51/1953, str. 623) i Osnovnog zakona o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (Službeni list FNRJ, br. 43/1950, str. 789; br. 47/1950, str. 839). Svoje nadležnosti crpi iz Uredbe o zanatskim radnjama i zanatskim poduzećima (Službeni list FNRJ, br. 5/1954, str. 108; br. 3/1958, str. 36) te Naredbe o privrednim djelatnostima koje se smatraju zanatskim radinostima i o stručnoj spremi potrebnoj za vršenje tih radinosti (Službeni list FNRJ, br. 9/1954, str. 233; br. 4/1957, str. 106) odnosno Naredbe o privrednim djelatnostima koje se smatraju zanatskim radinostima, osnovnim poslovima koji spadaju u predmet rada ovih radinosti i stručnoj spremi potrebnoj za njihovo obavljanje (Službeni list FNRJ, br. 25/1958, str. 659).
Unutarnji ustroj / genealogija: Upravna struktura i organizacijski ustroj stvaratelja opisani su u sačuvanim pravilima poduzeća iz razdoblja 1957-1959 godine. Poduzećem je upravljao radni kolektiv, ujedno i radnički savjet a koji bira između sebe predsjednika i upravni odbor (tri do pet članova u koje se ubraja i direktor). Oni se biraju na godinu dana. Organizacijski poduzeće čine uprava (tehničko-komercijalna i administrativno-računovodstvena služba) i pogoni kao poslovne proizvodne jedinice.
Opći kontekst: Stvaratelj je djelovao u pedesetim godinama 20. stoljeća kada se sustavnije počeo razvijati komunalni sustav i infrastruktura u gradovima koji je bio povezan s načinom upravljanja stambenim objektima.
Stvaratelji: (1957 - 1961)
(1957 - 1961)
Napomena o vezama: Predmetom poslovanja stvaratelj je bio povezan sa stambenim zajednicama.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-918 Zanatsko uslužno poduzeće "27. juli" Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 18445
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica