Facebook
Naziv: Gundrum Oriovčanin, Fran Srećko
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1856 - 1919
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Liječnik i kulturni djelatnik i pisac.
Studij medicine završio je 1882. u Beču. Za vrijeme studija bio je predsjednik Hrvatskog akademskog društva 'Velebit', te su njegovim marom 1879. u Zagreb preneseni posmrtni ostaci Petra Preradovića. Najprije je radio kao gradski fizik u Brodu na Savi, a 1889. otišao u Bugarsku, gdje je pet godina radio kao liječnik. Od 1894. do kraja života radio je kao gradski fizik u Križevcima. Na tamošnjem Gospodarskom učilištu bio je docent higijene, a za Prvog svjetskog rata u Križevcima je vodio bolnicu Crvenog križa. Bio je zdravstveni savjetnik, izvanredni član Zdravstvenog vijeća Kraljevina Hrvatske i Slavonije. Propagirao je zdrav način života i predano se borio protiv alkoholizma i pušenja. Godine 1906. dao je poticaj za osnivanje Društva apstinenata Hrvatske i Slavonije, a po osnutku Društva izabran je 1912. za predsjednika. Sudjelovao je i u zdravstvenoj propagandi protiv tuberkuloze te se zauzimao za spolnu higijenu i prevenciju spolnih bolesti. Bavio se i liječničkom etikom te je 1899. dao prilog za sastavljanje kodeksa liječničke časti. Autor je znanstvenih članaka u brojnim novinama i časopisima, a njegova knjiga "Duhan" nagrađena je srebrnom kolajnom u Parizu. Pisao je putopise i autor je nekoliko obrada povijesni i narodnih bugarskih priča. Osnivač je knjižnica i čitaonica na širem području Križevaca i Bjelovara. Bavio se filatelijom i numizmatikom. Bio je predsjednik nekoliko pjevačkih društava, a 1904. i starješina križevačkog Hrvatskog sokola te član bečkog antropološkog društva, te češkog i krakovskog liječničkog društva.
Sjedišta: Križevci ; Osijek ; Zagreb ; Požega ; Slavonski Brod ; Beč ; Stockholm ; London
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1997 Gundrum Oriovčanin Fran (stvaratelj)
Identifikator: HR-HDA/S - 18551