Facebook
Naziv: Gundrum Oriovčanin Fran (fond)
Signatura: HR-HDA-1997
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1894 - 1917
Arhivske jedinica: 0.20 d/m
Tehničke jedinica: 2 kut.
Odgovornost: Gundrum Oriovčanin, Fran Srećko (stvaratelj) (1856-1919)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto od Odsjeka za starije arhivsko gradivo 24. travnja 2009. Nije poznato kako je i kada gradivo došlo u HDA.
Sadržaj jedinice: Gradivo se najvećim dijelom sastoji od korespondencije (dopisnica, razglednica i pisama) koju su razni uputili F. Gundrumu ili raznim drugim osobama. Djelomično su pošiljatelji bili hrvatski vojnici ranjenici iz raznih bolnica tijekom Prvog svjetskog rata koji su pisali svojim obiteljima. Fond također sadrži i prazne kuverte pisama upućenih F. G, te diplome koje su mu dodijelila razna društva (Hrvatski Sokol, Matica hrvatska, Vatrogasna društva). Iz akv. 29/2017: knjiga F. Gundruma Oriovčanina ''Zdravstvo spolnoga života', Zagreb 1914.
Mjesta: Budimpešta ; Beč ; Križevci
Vrste medija: Papir
Vrste građe: razglednice
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; mađarski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: HDA-1997/P - 1 Gundrum Oriovčanin Fran (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 73103
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica