Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1943 - 1945
Normativni nazivi: Kotar Križevci. Narodnooslobodilački odbor (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci (1943 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci osnovan je u kolovozu 1943. godine u selu Vojakovečki Osijek. Teritorijalno je obuhvaćao područja općina Preseka, Vojakovac, Gornja Rijeka, Vrbovec, Apatovac i Čvrstec. Za vrijeme rata nije imao stalno središte dok je nakon rata sjedište bilo u Križevcima. Nakon rata prešlo se na mirnodopski ustroj i način rada.
Sjedišta: Križevci
Djelatnost: Kotarski narodnooslobodilački odbor je bio partizanski sustav vlasti kao odgovor na sustav vlasti Nezavisne Države Hrvatske. KNOO je bio nositelj svih oblika vlasti na teritoriju pod nadzorom partizanskih postrojbi npr. administrativne, zakonodavne, gospodarske i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Tijekom rata KNOO je bio sastavljen od tajništva i odjela od kojih je svaki bio zadužen da se bavi određenom vrstom poslova, a to su bili sljedeći odjeli: Upravno-sudski, Upravno-administrativni, Prosvjetni, Propagandni, Gospodarski, Socijalni, Zdravstveni i Financijski. Nakon završetka ratnih operacija došlo je do unutrašnje reorganizacije, odnosno spajanja pojedinih odjela. Odjelom rukovodi pročelnik, a odjeli su podjeljeni na odsjeke i referade. Predsjednik i podpredsjednik odbora zajedno sa pročelnik sačinjavaju izvršni odbor odjela. Najviši organ je bila Skupština sastavljena od odbornika sa područja kotara.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-15 Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 19
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica