Facebook
Naziv: Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci (fond)
Signatura: HR-DABJ-15
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kotnoo Kr (hrvatski)
Razdoblje: 1943 - 1945
Arhivske jedinica: 0.01 d/m
Tehničke jedinica: 1 kut.
Odgovornost: Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci (stvaratelj) (1943-1945)
Povijest jedinice: Arhivski fond je predan od strane Gradskog muzeja u Bjelovaru i Kotarskog narodnog odbora Križevci, a u knjizi akvizicije je evidentiran pod brojem 47.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži samo opće spise različitih provenijencija.
Izlučivanju: Arhivsko gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Zaštitno snimanje: U cijelosti snimljeno
Napomena o zaštitnom snimanju: Arhivski fond je mikrofilmiran 1986. godine, a u evidenciji se mikrosnimci nalaze pod brojem 6.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-15/V - 1 Kotarski narodnooslobodilački odbor Križevci (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1133
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica