Facebook
Naziv: Sagrak, Darko
Vrsta entiteta: fizička osoba
Razdoblje: 1934 - 2014
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Publicist.
Rođen u Zagrebu, gdje je završio i Pravni fakultet. U Frankfurtu na Majni pohađao je postdiplomski studij na Akademie für Welthandel. Većinu života bavi se publicističkim radom. Bio je sudionik više domaćih i međunarodnih kongresa. Publicistikom se bavio već od studentskih dana kada je uređivao glasilo 'Crveni križ'. Već od 1957. je stalni suradnik "Vjesnika", a u 'Informatoru' je bio šef propagande i marketinga. Od 1968. do 1972. bio je glavni zastupnik tvrtke 'Evinrude' iz SAD za brodske motore. U SOUR-u 'Chromos' radi osam godina kao savjetnik predsjednika za međunarodnu pravnu regulativu. Četrnaest godina boravio je u Njemačkoj i Austriji. U Grazu krajem 1980-ih osniva vlastiti ured za pravno i poslovno djelovanje.
Od 1992. aktivno proučava razdoblje NDH, a radove na tu tematiku publicira u hrvatskom tisku. Autor je knjiga "Zagreb 1941-1945" i "Mile Budak o sebi i drugi o njemu".
Stvaratelji:

Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-HDA-1996 Sagrak Darko (stvaratelj)
Napomena: Podaci preuzeti iz fonda.
Identifikator: HR-HDA/S - 20006
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica