Facebook
Naziv: Sagrak Darko (fond)
Signatura: HR-HDA-1996
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Razdoblje: 1883 - 2007
Arhivske jedinica: 1.30 d/m
Tehničke jedinica: 13 kut.
Odgovornost: Sagrak, Darko (stvaratelj)
Sagrak, Mirko (stvaratelj)
Sagrak, Tomislav (stvaratelj)
Sagrak, Hrvoje (stvaratelj)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto otkupom od Darka Sagraka (akv. 36/2008).
Sadržaj jedinice: Gradivo fonda se prvenstveno odnosi na političku i publicističku djelatnost D. Sagraka te manjim dijelom na njegove ostale poslovne djelatnosti i njegovu bližu obitelj, oca Mirka i sinove Hrvoja i Tomislava.
Politička djelatnost D. S. većinom se sastoji od njegovih reagiranja u hrvatskom tisku na razne dnevno-političke teme i tekstova vezanih uz to, kao i nastojanja da se krivično gone bivši komunistički dužnosnici. Tu se nalaze i materijali vezani uz njegovu djelatnost u društvima 'Hrvatski domobran' te 'Milan pl. Šufflay', kojim je i predsjedavao (dopisi, zapisnici, isječci iz tiska, tekstovi, fotokopije vezane uz M. Šufflaya). Treba spomenuti i cjeline koje se odnose na razdoblje NDH, Židove i poraće (fotokopije dokumenata i tiska, te članci iz suvremenog tiska). Manja količina gradiva obuhvaća djelatnost D. S. u komisijama ili tvrtkama.
Publicistički rad D. S. većinom je vezan za njegovu knjigu "Mile Budak o sebi i drugi o njemu" (koncepti, probni otisci, reklame, polemike, istraživački materijal i sl.).
Gradivo koje se odnosi na Darkovog oca Mirka, osnivača Hotelijerske škole u Zagrebu, sastoji se od osmrtnica i nekrologa, dnevničkih zapisa, bilježaka s fakulteta i sl. Poslovna djelatnost Sagrakovih sinova Tomislava i Hrvoja popraćena je sa nekoliko članaka i prospekta.
Vrste medija: Fotografija ; Papir
Vrste građe: spisi ; knjige ; rukopisi
Stupanj sređenosti: Nesređeno
Dostupnost: Djelomično dostupno javnosti
Obavijesna pomagala: HDA-1996/P - 1 Darko Sagrak (popis)
Identifikator: HR-HDA/AJ 97095
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica