Facebook
Naziv: Obitelj Draganić-Vrančić
Vrsta entiteta: obitelj
Razdoblje: 1737 -
Povijesni nazivi: Famiglia Draganich - Veranzio (1737 - 19. stoljeće) (talijanski)
Familia Draganich - Veranzio (1737 - 19. stoljeće) (latinski)
Obitelj Draganić - Vrančić (19. stoljeće - 20. stoljeće) (hrvatski)
Obitelj Draganić - Veranzio (19. stoljeće - 20. stoljeće) (hrvatski)
Obitelj Draganić (20. stoljeće - 21. stoljeće) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj i dalje djeluje
Povijest: Obitelj je nastala 1737. ženidbom Frana pl. Draganića s Margaritom pl. Vrančić, kćerkom Antona, poslijednjeg muškog izdanka plemićke porodice Vrančić iz Šibenika. Od tada njihovi potomci nose oba prezimena ravnopravno, tj. Draganić - Vrančić (potonje najčešće u latiniziranoj inačici Veranzio). Obje su porodice pripadale hrvatskom praplemstvu te kasnije i ugarskom i venecijanskom plemstvu.
Draganići su plemićka obitelj iz Šibenika, u dokumentima zabilježeni kao Dragani, Draganich, de Draganis. Prema Duišinu (Zbornik plemstva, 1938): “…obitelj je hrvatsko praplemstvo, jedna od najstarijih plemićkih i vlasteoskih šibenskih porodica. Potjeću od “obiteljskog nestora” Dragoja, sina Goluba, spomenutog u Kronikama grada Šibenika 1332 godine”. Dvadesetak godina kasnije Draganići se već spominju kao šibenski patriciji. Između 1500. i 1503. kupili su mjesto Zlosela (danas Pirovac) i velike površine zemljišta u njegovu zaleđu. Gradnjom obrambenih utvrda protiv Turaka i crkve stekli su zasluge te postaju nasljedni grofovi. Prema Galvaniju (Il Re d’Armi di Sebenico, 1885.), Vrančići su staro “ugarsko- bosansko” praplemstvo. Grb su dobili od ugarsko-hrvatskog kralja Ladislava (1077-1095) i u Šibenik su došli već kao plemići. Nazivali su se Wranijchijch, Wranchijch i Veranchijch, pa zatim latinizirano Veranzio. Obiteljski nestor Nikola (zvan „Cimador“) postao je, prema kronikama grada Šibenika, građanin Šibenika 1360. Vrančići su imali posjede u Šibeniku i na otoku Prviću. Ubrzo nakon 1821. godine spojena obitelj Draganić-Vrančić dijeli se, kao posljedica unutarobiteljskih sporova, na dvije grane. Prva je šibensko-prvička grana Fausta Vinka Draganića-Vrančića i njegovih muških potomaka, od kojih neki još danas prebivaju u Šibeniku i na otoku Prviću. Druga je šibensko-pirovačka grana Kazimira Fausta Draganića-Vrančića, od koje potomci danas žive u Opatiji i Trstu (Vesna pl. Draganić Vrus i njezin bratić Josip pl. Draganić-Vrančić).
Sjedišta: Prvić Šepurine (1737 - ); Pirovac (1737 - 1919); Zagreb (1919 - 1932); Trst (1932 - ); Karlovac (1932 - 1945); Opatija (1945 - )
Djelatnost: Obitelj je upravljala svojim veleposjedom u Pirovcu i njegovu zaleđu te posjedima na otoku Prviću i Šibeniku. Nekoliko članova obitelji istaknulo se u intelektualnim zanimanjima, politici i vojsci. Opat Dr. Petar Jeronim pl. Draganić - Vrančić (1738–1821) studirao je pravo u Padovi 1756-58. i tamo, kao član Academie de' Ricoverati, stekao mnoge prijatelje. Među njima se ističu talijanski pisac i prevoditelj Melchior Cesarotti te biolog i putopisac, autor čuvene knjige Put po Dalmaciji, Alberto Fortis, koji će Jeronima na svom putu po Dalmaciji i posjetiti u Pirovcu, te grof Ivan Luka Garagnin iz Trogira, s kojim se dopisivao. Bavio se književnim radom ali i poljoprivredom, naročito poboljšanjem uzgoja maslina i krumpira. Da je bio uspješan u poljoprivrednim aktivnostima svjedoči nekoliko izvora. Prvo je pismo dvorskoga komesara u Dalmaciji Petra Goëssa (1804.) o uzgoju maslina, u kojem se spominju Jeronimovi poljodjelski uspjesi (objavio Vicenzo Miagostovich) i pomoć koju je pružio stanovnicima na svom području u doba gladi 1802/03). Drugo je otvoreno pismo koje je generalni providur Dalmacije Vicenzo Dandolo uputio listu Kraglski Dalmatin (Zadar, 1807, 17. I) o koristi uzgoja krumpira s molbom upućenom Jeronimu pl. Draganiću da pomogne uzgoj toga povrća u Dalmaciji. Dandolo ga je 1807. imenovao nadzornikom bogoštovlja. Zanimao se i za prirodne znanosti, pa je s talijanskim geologom i profesorom mineralogije u Padovi Giovannijem Arduinom objavio rad Memoria ed analisi di una nuova sorgente d'acqua scoperta in Dalmazia nell colle di Machirina, presso Sebenico (Nuovo giornale d'Italia, 1795, 4). Pratio je i razvoj filozofske misli svojega doba i bio dobar poznavalac djela Voltairea i J. J. Rousseaua. Dopisivao se i prijateljevao s piscem i prevoditeljem Antom Marinovićem a komentirao ih je i analizirao Nicola Tommaseo: Memorie poetiche…, Venezia 1838. Originalni portret Jeronima je u posjedu Vesne Draganić-Vrančić u Opatiji. Nikola Mihovil pl. Draganić Vrančić (1740–1805) bio je zapovjednik Šibenskog okruga (Capitan del Contado), a Kazimir pl. Draganić Vrančić (1746–1820) politički aktivist, koji je zagovarao Dalmaciju u Hrvatsko-Ugarskoj kraljevini. Bio je i tajnik gradske uprave u Šibeniku. Anton pl. Draganić - Vrančić (1770-1826) bio je konzul Talijanskog kraljevstva (napoleonsko doba), Kazimir Faust pl. Draganić Vrančić (1782-1859) tajnik Općine Šibenik, a dr. Friderik Jeronim (1807-1880) primarius bolnice u Šibeniku. Dr. Josip pl. Draganić - Vrančić (1894-1936) bio je pisac i likovni kritičar, Anton pl. Draganić (1887-1965) građevinski inženjer i poduzetnik te Vojislav pl. Draganić (1917-1982) također građevinski inženjer i poznati mostograditelj. Veći broj muških članova obitelji bili su masoni.
Unutarnji ustroj / genealogija: Fran Draganić (1) 1711 - 1799 ∞ Margareta Vrančić 1715 - 1776, kći Antona (I. GENERACIJA), DJECA: (II. GENERACIJA) Dr. Petar Jeronim, opat (2) 1738 - 1821 (baštinik po primogenituri i gospodar Zlosela/Pirovca), Paškval Anton 1739 - 1744, Nikola - Mihovil (3) 1740 - 1805, Anton 1742 - 1780, Franciska Maria 1744 - 1817, Kazimir (4) 1746 - 1820, Jelena 1741 - 1776, Faust 1749 - 1829, Marketa - Maria 1750 - 1751; Nikola Mihovil 1740 - 1805 ∞ Cassandra Felice de Petris 1745 - 1812 (Cres), kći Antonia Nicoloa i Antonije Cagnola DJECA: (III. GENERACIJA) Elizabeta 1766 - 1844, Alvize - Nikola 1768 - 1770, Anton (5) 1770 - 1826, Margerita 1771 - 1831, Franciska - Maria 1773 - 1792, Mariana Antonia 1775 - 1845, Alvize - Nikola 1776 - 1777, Jeronim Alvize Lovro 1778 - 1816, Maria 1780 - 1781, Kazimir Faust (6) 1782 - 1859. (baštinik Petra Jeronima /opata/, gospodar Zlosela/Pirovca), Faust - Vinko 1784 - 1860, Jelena Maria 1786 - 1787, Fran 1788 - 1815, Just Nikola 1790 - 1791, Hijacinta 1793 - 1795, Just Nikola 1795 - 1797; Kazimir Faust 1782 - 1859 ∞ Maria (Mimi) grofica de Klespe' vjenčani 1806 DJECA (IV: GENERACIJA) Mihovil Jeronim 1806 - 1846, Dr. Friderik Jeronim (7) 1807 - 1880, Jeronim Ivan 1812 - 1874, Margarita 1820 - 1850; Faust Vinko 1784 - 1860 ∞ Maria Elisabetta Fenzi 1778- ?, kći Alvisea, vjenčani 1809 DJECA: (IV. GENERACIJA) Kasandra Laura 1810 - 1841, Mihovil Vjekoslav 1812 - 1813, Mihovil Kazimir 1814 - 1817, Fran Kazimir 1816 - 1906; Dr. Friderik Jeronim 1807 - 1880 ∞ Maria Mayerhöffer, vjenčani 1838 DJECA: (V. GENERACIJA) Vladimir 1838 - 1918, Savina 1840 - 1841, Otilija 1841 - 1846, Malvina Hildegarda 1842 - 1846, Ljudmila 1843 - 1847, Krešimir 1849 - 1858, Ljubomir 1848 - 1932, Ljudmila 1853 - ?; Fran – Kazimir 1816 - 1906 ∞ Laura Soppe'Papali ? - 1855 (1. žena), ∞ Luigia de Difnico (Divnić) 1826 - 1907 (2. žena) DJECA: (V. GENERACIJA) Elizabeta 1840 - 1923, Faust – Anton 1842 - ? (iz prvog braka), Kasandra, Hermina 1846 - 19??, Amalija, Antonio 1854 - ? (satnik u Bosni), Vjenceslav 1853 - ?, Alfred 1863 - ? (iz drugog braka), Danijel 1864 - ?, Maria Ana 1868 - 1869, Fran, Josip 1871 - 1871, Corina 1870 - ?, Faust - Anton 1842 - ?, Alfred 1863 - ? ; Ljubomir 1848 - 1932 ∞ Maria Bradaš 1859 - 1943 DJECA: (VI. GENERACIJA) Friderik 1880 - 192?; Oliver 1883 - ?, Maria 1878-1879, Ljudmila 1880-?, Aida 1883-1986, Kazimir 1885-?, Malvina 1882-?, Otilija 1884-?, Anton 1887 - 1965, Miljenko 1889 - 1950, Olga 1885 - 1942, Savina 1887 - 1912, Ester 1891 - 1991, Uroš 1892 - 1991, Renato 1893 - 1924, Dr. Josip 1894 - 1936 (8); Vladimir 1838 - 1918 ∞ Lucija Kovačević DJECA: (VI. GENERACIJA) Petar 1872 - ?, Fran, Gemma, Olga, Anton, Laura, Fran, Emanuel, Vjekoslava, Vuk, Inocent, Ana, Ana, Maria ? - 1888; Ing. Anton 1887 - 1965 (9) ∞ Milica Tomašić 1893 - 1984 DJECA: (VII: GENERACIJA) Vojislav 1917 - 1982, Vesna 1931 - ; Uroš 1892 - 1991 ∞ Marta Gerolimich 1907-1980 DJECA: (VII. GENERACIJA) Josip 1937 - , Paula 1935 -;

(1) Mason, (2) mason, (3) mason, satnik „del Contado“ 1797, (4) mason, političar, zauzimao se za Dalmaciju unutar Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, tajnik Općine Šibenik, (5) mason, konzul Talijanskog kraljevstva (napoleonsko doba), (6) bivši svećenik, mason, tajnik Općine Šibenik, (7) mason, primarius bolnice u Šibeniku, (8) mason, pisac i likovni kritičar, (9) mason;

Izvor: Dr. Duško Vrus i Vesna pl. Draganić Vrus
Stvaratelji: (11. stoljeće - 1737)
(1332 - 1737)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1000 Obitelj Draganić - Vrančić (stvaratelj)
Napomena: Podatke za elemente opisa "Povijest" i "Funkcije, zanimanja, djelatnost" pripremio arhivist Mladen Urem.
Identifikator: HR-DARI/S - 21213
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica