Facebook
Naziv: Obitelj Draganić - Vrančić (fond)
Signatura: HR-DARI-1000
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: RO - 50 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1552 - 1971
Arhivske jedinica: 0.90 m
Tehničke jedinica: 10 kut. ; 2 mapa
Odgovornost: Obitelj Draganić-Vrančić (stvaratelj) (1737-)
Način preuzimanja: Preuzeto u DAR temeljem darovnice Vesne pl. Draganić Vrus iz Opatije 11. ožujka 2010. Fotokopije iz Österreichisches Staatsarchiva preuzete u travnju 2012. Dr. Duško Vrus predao je 14. listopada 2013. 24 fotografija obitlji Draganić - Vrančić i Tomašić
Sadržaj jedinice: I. Isprave u svezi prava na kninsko Petrovopolje, Muć i Žrnovnicu kod Klisa, 1553–1913; II. Katastar posjeda pl. obitelji Draganić u Pirovcu i jedna topografska karta Bavarske koju je nacrtao Mihael Draganić Vrančić (studentski rad), 1750–1772, 1807. i oko 1890; III. Prepiska pojedinih članova pl. obitelji Draganić Vrančić, 1771-1931; IV. Prepiska pl. obitelji Draganić Vrančić sa srodnom pl. obitelji Petris s Cresa, 1803–1826; V. Ugovori između pojedinih članova obitelji Draganić Vrančić, 1883, 1905; VI. Spisi u svezi prava obitelji Draganić Vrančić na imenovanje župnika u Pirovcu (Jus patronatus Zlosela), 1739–1901; VII. Spisi u svezi zaklade Andreis iz 17. stoljeća za školovanje siromašnih dalmatinskih plemića, 1890–1919; VIII. Školske svjedodžbe dr. Friderika Draganića Vrančića, 1822–1827; IX. Školske svjedodžbe i drugi školski dokumenti te razne potvrde iz profesionalne djelatnosti građevinskog inženjera Antona pl. Draganića Vrančića, njegove žene Milice r. Tomašić iz Opatije i kćerke Vesne udate Vrus, 1902–1971; X. Registri kolona, kolonskih obveza i trajnih zakupa (livelli), 1892, 1900, 1902, 1905, 1911, 1914; XI. Zemljišno-posjedovni listovi za nekretnine u vlasništvu pl. obitelji Draganić Vrančić u Pirovcu, kraj XIX. i početak XX. stoljeća; XII. Ugovori i pogodbe pl. Obitelji Draganić Vrančić iz Pirovca sa zemljoposjednicima, kolonima i namještenicima u Pirovcu (Zloselu), 1749-1917; XIII. Sudski spor između braće Petra Jeronima pl. Draganića Vrančića (1738–1821) i Kazimira pl. Draganića Vrančića (1846–1820) o pravu nasljeđivanja obiteljskog posjeda Pirovac i o pitanju primogeniture, te drugi sporovi unutar obitelji; druga polovica 18. stoljeća i početak 19. stoljeća; XIV. Sporovi Frana pl. Draganića Vrančića s braćom Filiberi, 1606-1781; XV. Stariji sporovi obitelji Draganić Vrančić s Općinom Pirovac i kolonima, od XVII. stoljeća do kraja XVIII. stoljeća; XVI. Noviji sporovi članova pl. obitelji Draganić Vrančić s kolonima. Fragmenti sudskih predmeta i prilozi, druga polovica XIX. i početak XX. stoljeća; XVII. Spisi o bankrotu obitelji, 1886– 1930; XVIII. Literarni radovi članova obitelji Draganić Vrančić i prijepisi literarnih radova djela antičkih i drugih autora, 1727-oko 1900; XIX. Tiskovine: 1. Statut grada Šibenika iz 1552. (tiskan 1608), 2. Dichiarazioni cambiate fra le corti di Vienna, Pietroburgo, e di Parigi riguardanti la Riassunzione de'Trattati pacifici proposta dalla prima di esse corti, 1805, 3. Proglas Dalmatinskog gubernija u Zadru, 1830.
U fondu se nalazi i nešto gradiva prednika, zasebnih obitelji Draganić i Vrančić. Između ostaloga i izvorna oporuka slavnog Fausta Vrančića iz 1615. godine. U travnju 2012. fondu su priključene fotokopije dokumenata iz Österreichisches Staatsarchiva o priznavanju plemstva obitelji Draganić-Veranzio u 19. stoljeću, a u listopadu 2013. fotografije obitelji Draganić - Vrančić i Tomašić.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Potpuno dostupno javnosti nakon sedamdeset godina od nastanka gradiva odnosno sto godina od rođenja fizičke osobe.
Godina isteka o.p.: 2042
Jezici: hrvatski ; latinski ; talijanski - mletački idiom ; talijanski ; francuski ; srpski
Pisma: latinica ; glagoljica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-1000/P - 1 Arhivski popis fonda Obitelj Draganić - Vrančić (popis)
Restauracija: Restaurirana je povelja biskupa Stjepana iz Nitre iz 1591. i oporuka Fausta Vrančića iz 1615. Restauracija je obavljena u Restauratorskoj radionici Državnog arhiva u Rijeci.
Postojanje i mjesto čuvanja izvornika: U Österreichisches Staatsarchiv - Abteilung Allgemeines Verwaltungsarchiv, Finanz- und Hofkammerarchiv pohranjeni su dokumenti o priznavanju austrijskog plemstva obitelji Draganić-Veranzio
Arhivske jedinice: HR-NSK- 98: Obitelj Vrančić
HR-DAZD- 352: Obitelji Draganić-Vrančić i Vrančić
Napomena o dopunskim izvorima: Jedan crtež obale u Šibeniku iz ostavštine obitelji Draganić-Vrančić nalazio se 2003. u zbirci Miscellanea Državnog arhiva u Šibeniku. Nije poznato kojem fondu je pripao nakon reorganizacije te zbirke.
Literatura: Perinčić, Tea. Mletački katastar Pirovca (Zlosela) iz 1752. godine, Pirovac/Rijeka 2013., Prvo. .str. 1-159
Urem, Mladen. Plemenita obitelj Draganić - Vrančić iz Pirovca ,
Vrančić, Antun. Sentimentalni odgoj / Antun i Faust Vrančić, Gradska knjižnica "Juraj Šižgorić" u Šibeniku, Šibenik 1995.,
Identifikator: HR-DARI/AJ 110409
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica