Facebook
Naziv: Kotarska oblast Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: Kotarska oblast Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarska oblast Bjelovar (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Osnivanjem Nezavisne Države Hrvatske u travnju 1941. godine dolazi do promjene organa vlasti. Ukidaju se sreska načelstva i osnivaju se kotarske oblasti, pa se tako za područje koje obuhvaća kotar Bjelovar osniva Kotarska oblast Bjelovar. Kotarska oblast Bjelovar ukinuta je svibnja 1945. godine.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Kotarska oblast Bjelovar imala je u nadležnosti teritorije općina Farkaševac, Gudovac, Ivanska, Kapela, Nova Rača, Predavac, Prespa, Severin, Šandrovac, Trojstvo, Velika Pisanica i Zrinski Topolovac.
Unutarnji ustroj / genealogija: Organizacijski se u sastavu Kotarske oblasti Bjelovar nalaze referenti zaduženi za obavljanje određenih poslova i to agrarni referent, zdravstveni referent, veterinarski referent, šumarski referent koji je zadužen i za područje kotareva Garešnica, Grubišno Polje i Đurđevac, poljoprivredni referent, školski referent i Tehnički odjeljak kod Kotarske oblasti Bjelovar.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-21 Kotarska oblast Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 23
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica