Facebook
Naziv: Kotarska oblast Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-21
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Razdoblje: 1941 - 1945
Arhivske jedinica: 0.70 d/m
Tehničke jedinica: 7 knj. ; 5 kut.
Odgovornost: Kotarska oblast Bjelovar (stvaratelj) (1941-1945)
Povijest jedinice: Arhivsko gradivo je predano od strane Gradskog muzeja u Bjelovar 1961. godine, a u knjizi akvizicije je zavedeno pod rednim brojem 85.
Sadržaj jedinice: Fond sadrži obavijesna pomagala različitih provenijencija i stupnjeva povjerljivosti. Od pomagala vrijedi spomenuti registre radnji. U seriji spisa nalaze se spisi urudžbenog zapisnika, spisi o pokrštavanju osoba srpske nacionalnosti i spisi, nacrti i projektna dokumentacija Tehničkog odjeljka.
Izlučivanju: Arhivsko gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo fonda je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-21/V - 1 Kotarska oblast Bjelovar (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 1); Urudžbeni zapisnik (kom. 2)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 55785
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica