Facebook
Naziv: Zanatska radnja za izradu kavovine "Mondial" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1960
Usporedni nazivi: "Mondial" zanatska radnja za izradu kavovine Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Stvaratelj je osnovan rješenjem NO-a grada Rijeke br. 18663/54 od 15.7.1954. godine (ovaj fond, arhivska jedinica 3). U registar privrednih organizacija NO-a grada Rijeke upisan je temeljem rješenja Okružnog suda Rijeka br. Fi 332/54 od 20.8.1954. godine, na registarskom listu br. 157, svezak II (ovaj fond, arhivska jedinica 3).
Povijest: Postupak prinudne likvidacije otvoren je na prijedlog NO-a općine Stari Grad – Rijeka temeljem rješenja Okružnog privrednog suda u Rijeci br. L 10/56-5 od 22.10.1956. godine (ovaj fond, arhivska jedinica 3). Postupak prinudne likvidacije zaključen je rješenjem istog suda br. L-10/56-21 od 9.3.1960. kojim je istovremeno određeno brisanje iz registra privrednih organizacija (NN 13/1960).
Adresa: Verdijeva 7, Ivana Milutinovića 36 (radionica).
Djelatnost: U predmetu poslovanja radnja je imala izradu surogata kave, surogata kućnih mirodija i prženje kave.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-DARI/S - 25038
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica