Facebook
Naziv: Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1949
Usporedni nazivi: Impresa Cittadina Costruzioni Edili "Obnova" (1948 - 1949) (talijanski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Izvršni odbor GNO-a Rijeka je 24.6.1947. na temelju odluke GNO-a Rijeka br. 2269 od 5.6.1947. godine, donio rješenje br. 2388/47 o osnivanju Gradskog građevnog poduzeća „Obnova“ sa sjedištem u Rijeci (Službeni list Oblasnog narodnog odbora za Istru i Gradskog narodnog odbora – Rijeka/Bollettino ufficiale del Comitato popolare regionale dell´Istria e del Comitato popolare cittadino di Fiume, br. 13/1947, str. 171).
Povijest: U srpnju 1949. godine poduzeće je u likvidaciji (podatak iz gradiva), a njegov inventar ustupa se novoosnovanom Gradskom poduzeću „Rječina“.
Adresa: 1948. poduzeće preselilo ured s Titovog trga 9 u Buonarotti 1, Verdi 9 – podatak iz 1949. godine.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: U predmetu poslovanja imao je izvođenje svih građevinskih poslova kao i svih ostalih poslova s time u vezi.
Stvaratelji:
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1064 Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 25050
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica