Facebook
Naziv: Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1064
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 137 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1948 - 1949
Arhivske jedinica: 3 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka (stvaratelj) (1947-1949)
Povijest jedinice: Gradivo u količini od jednog sanduka spomenuto je u dopisu Narodnog odbora općine Stari Grad – Rijeka, Odjela za opću upravu, br. 01/Ž-3810/1-61 od 2.2.1961. Državnom arhivu Rijeka u kojem se navodi namjera predaje gradiva likvidiranih poduzeća arhivu (HR-DARI-168, Državni arhiv u Rijeci, br. 119/1961). Da li je preuzeto od Skupštine općine Rijeka 11.3.1964. u okviru gradiva likvidiranih poduzeća i ustanova s područja općine Rijeka ili nekom drugom prigodom teško je reći jer se ne navodi u relativno nepreciznom primopredajnom popisu gradiva (HR-DARI-168, Državni arhiv u Rijeci, br. 94/1964, Ugovor o preuzimanju s primopredajnim zapisnikom). U arhivu je pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvana je fragmentarna knjigovodstvena dokumentacija, od toga veći dio isplatne liste iz 1949. i računi.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1064/P - 1 Gradsko građevno poduzeće "Obnova" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132746
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica