Facebook
Naziv: Gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala "Delta" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1949 - 1951
Usporedni nazivi: "Delta", gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala - Rijeka (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano rješenjem Gradskog narodnog odbora Rijeka br. 5445 od 29.3.1949. godine, a u registru državnih privrednih poduzeća lokalnog značaja upisano na str. 58 (NN 49/1949, str. II).
Povijest: Rješenjem skupštine NO-a grada Rijeke donesenim na VII. redovnom zasjedanju 31.5. i 1.6.1951. pod toč. 6, poduzeće je zbog nerentabilnosti stavljeno u likvidaciju s danom 1.6.1951. godine (NN 42/1951, str. III., a sva sredstva prenose se na poduzeće „Cestar“ (Riječki list, 3.6.1951., str. 1.).
Adresa: Zagrebačka 10.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Proizvodnja svakovrsnog građevnog materijala, naročito vapna, pijeska i cementnih prerađevina.
Stvaratelji:
Identifikator: HR-DARI/S - 25062
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica