Facebook
Naziv: Gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala "Delta" Rijeka (fond)
Signatura: HR-DARI-1066
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: PO - 139 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1949 - 1951
Arhivske jedinica: 2 cm
Tehničke jedinica: 1 svež
Odgovornost: Gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala "Delta" Rijeka (stvaratelj) (1949-1951)
Povijest jedinice: Nisu sačuvani podaci o preuzimanju gradiva koje je u arhivu pripojeno zbirnom fondu Likvidirana poduzeća, HR-DARI-197. U Knjizi općeg inventara fond se vodio u okviru zbirnog fonda Likvidirana poduzeća pod brojem 323. Sređivanjem je izdvojen iz zbirnog fonda Likvidirana poduzeća koji je i sam sređivanjem rasformiran.
Sadržaj jedinice: Sačuvani su kontrolni osobni listovi djelatnika.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DARI-1066/P - 1 Gradsko poduzeće za proizvodnju građevnog materijala "Delta" Rijeka (popis)
Identifikator: HR-DARI/AJ 132754
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica