Facebook
Naziv: "Partizan" Gradsko trgovačko poduzeće Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1948 - 1950
Normativni nazivi: "Partizan" Gradsko trgovačko poduzeće Rijeka (hrvatski)
Povijesni nazivi: "Partizan" Gradsko trgovačko poduzeće Rijeka (hrvatski) (Dvojezičan naziv, hrvatski i talijanski.)
"Partizan" Gradsko poduzeće za promet željeznim i kemijskim proizvodima (hrvatski) (Naziv je službeno dvojezičan, hrvatski i talijanski.)
Usporedni nazivi: "Partizan" Azienda commerciale cittadina Fiume (talijanski)
"Partizan" Azienda cittadina ferramenta e prodotti chimici (talijanski) (Naziv je službeno dvojezičan, hrvatski i talijanski.)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Stvaratelj je osnovan pod nazivom Gradsko poduzeće za promet željeznim i kemijskim proizvodima «Partizan» rješenjem GNO-a Rijeka br. 11623 od 14.IV.1948. godine (NN 68/1948, str. V).
Povijest: U gradivu se uglavnom susreće naziv «Partizan» Gradsko trgovačko poduzeće Rijeka/Azienda commerciale cittadina Fiume, a naziv iz službenih glasila tek sporadično. Sjedište poduzeća bilo je u M. Smokvine – Tvrdog 1/II, a od sredine 1949. u Ciottinoj 6/I. Administrativno-operativni rukovodilac do srpnja 1949. godine bila je Direkcija trgovačkih poduzeća, a od tada Povjereništvo trgovine i opskrbe NO grada Rijeke (NN 78/1949, str. I). Na sjednici održanoj 21.IV.1950. NO grada Rijeka donio je rješenje kojim se određuje likvidacija poduzeća, a ono je svoje prodavaonice trebalo predati rajonskim trgovačkim poduzećima prema rasporedu Povjereništva trgovine i opskrbe NO-a grada Rijeka (Narodni odbor grada Rijeke, Trgovina i opskrba, Opći spisi 1948-1952, br. 2029/1950 i 2306/1950; oglas o likvidaciji započetoj 31.III.1950. u Riječkom listu, 12.VII.1950., str. 2). Likvidaciju je vodilo rajonsko poduzeće «Trudbenik».
Nadležnost / Izvori ovlasti: Poduzeće je osnovano temeljem Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima (SL FNRJ, br. 62/1946), Uredbe o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 50/1946) te Pravilnika o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 66/1946) u godinama neposredno nakon završetka II. svjetskog rata kao državno poduzeće lokalnog značaja.
Opći kontekst: Dok je u to vrijeme nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila u isključivoj nadležnosti upravnih tijela, početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana. Pravni okvir za reforme predstavljali su Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, Ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredba o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredba o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954). Reforme u području trgovačke struke pokreću se Uredbom o osnivanju i djelatnosti trgovinskih poduzeća (SL FNRJ, br. 6/1952) te Uredbom o trgovinskoj djelatnosti i trgovinskim poduzećima i radnjama (SL FNRJ, br. 56/1953, Uredba o izmjenama i dopunama u SL FNRJ, br. 29/1955 te pročišćeni tekst Uredbe u SL FNRJ, br. 37/1955) temeljem kojih se u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju nova trgovačka poduzeća u Rijeci.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26631
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica