Facebook
Naziv: "Plodina" Izvoz - uvoz Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1954 - 1957
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano rješenjem NO-a grada Rijeke br. 3341/1954 od 5.II.1954. godine (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 1-2/1954, str. 12). Osnivanje poduzeća upisano je 23.II.1954. u registar privrednih organizacija kod Uprave prihoda Savjeta za privredu NO-a grada Rijeke na strani 185 rješenjem br. 1032/1954-UP.
Povijest: Temeljem rješenja o osnivanju zatražen je upis u vanjsko-trgovinski registar privrednih organizacija, što je i odobreno rješenjem Uprave za vanjsku trgovinu FNRJ br. 3024/1954 od 20.VII.1954. godine, ali samo u struci industrijskih prehrambenih i kolonijalnih proizvoda. Na žalbu poduzeća Uprava za vanjsku trgovinu FNRJ rješenjem br. 3024/1954 od 12.X.1954. godine mijenja i proširuje opseg poslovanja te uvodi poduzeće u vanjsko-trgovinski registar pod registarskim brojem 275 u struci uvoza – izvoza povrća, voća i prerađevina, alkoholnih i bezalkoholnih pića (bez vina), stočne hrane te izvoza niza artikala poput rakova, školjki, šišarki i drugih izvan vanjsko-trgovinske struke. Tek nakon dobivenih potrebnih registracija 12.X.1954. pristupilo se konstituiranju poduzeća odobrenom od NO-a grada Rijeke rješenjem br. 25490/1954-IIe od 6.X.1954. (Za sve navedene podatke vidjeti u Trgovačka poduzeća u Rijeci, «Plodina», Statusna dokumentacija). Podaci o konstituiranju i proširenoj djelatnosti upisani su u registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Rijeci 27.XI.1954. godine pod brojem Fi 446-54-3 (NN 60/1954, str. II). Poduzeće stupa u redovnu likvidaciju 4.X.1957. godine temeljem zaključka NO-a općine Stari Grad – Rijeka br. 211-77-57 (NN 57/1957, str. X). Sjedište poduzeća bilo je u Ulici Rade Končara 44.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: U rješenju o osnivanju kao predmet poslovanja navode se poslovi uvoza i izvoza povrća, voća i prerađevina, industrijskih prehrambenih i kolonijalnih proizvoda, stočne hrane, žitarica i proizvoda od žitarica, stoke, stočnih proizvoda i prerađevina.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, Ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredba o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredba o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954). Reforme u području trgovačke struke pokreću se Uredbom o osnivanju i djelatnosti trgovinskih poduzeća (SL FNRJ, br. 6/1952) te Uredbom o trgovinskoj djelatnosti i trgovinskim poduzećima i radnjama (SL FNRJ, br. 56/1953, Uredba o izmjenama i dopunama u SL FNRJ, br. 29/1955 te pročišćeni tekst Uredbe u SL FNRJ, br. 37/1955).
Opći kontekst: Dok je u vrijeme neposredno nakon završetka rata nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila u isključivoj nadležnosti upravnih tijela, početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana. Temeljem gore navedenih propisa u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju se nova trgovačka poduzeća u Rijeci, među njima i «Plodina» i «Trgoagencija» koji djeluju do kraja pedesetih godina kada se ukidaju zbog novih reorganizacija ili nerentabilnosti poslovanja.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26632
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica