Facebook
Naziv: Gradsko poduzeće za opskrbu društvene ishrane i ugostiteljstva "Radnik" Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1948 - 1951
Povijesni nazivi: Gradsko trgovačko poduzeće "Radnik" za opskrbu društvene ishrane Rijeka (1948 - 1950) (hrvatski)
"Radnik" Gradsko poduzeće za društvenu ishranu Rijeka (1948 - 1950) (hrvatski) (Dvojezičan naziv, na talijanskom i hrvatskom jeziku.)
Gradsko poduzeće za opskrbu društvene ishrane i ugostiteljstva "Radnik" Rijeka (1950 - 1951) (hrvatski)
Usporedni nazivi: "Radnik" Azienda cittadina per l´alimentazione collettiva Fiume (1948 - 1950) (talijanski) (Naziv je dvojezičan.)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Gradsko trgovačko poduzeće „Radnik“ za opskrbu društvene prehrane sa sjedištem u Rijeci (Zagrebačka 19/III) osnovano je temeljem rješenja GNO-a Rijeka br. 27495/48 od 22.XI.1948. godine (NN 3/1949, str. I).
Povijest: Pod administrativno-operativnim rukovodstvom upravnih tijela nadležnih za trgovinu i opskrbu je do travnja 1950. godine kada se njegovo poslovanje proširuje i na opskrbu gradske ugostiteljske mreže te poduzeće dolazi pod nadležnost Povjereništva za turizam i ugostiteljstvo NO grada Rijeke (Narodni odbor grada Rijeke, Trgovina i opskrba, Opći spisi 1948-1952, br. 2030/50). Proširenje predmeta poslovanja vodi i do promjene naziva u Gradsko poduzeće za opskrbu društvene ishrane i ugostiteljstva „Radnik“ Rijeka. Prethodno je korišten i dvojezični naziv „Radnik“ Gradsko poduzeće za društvenu ishranu Rijeka/Azienda cittadina per l´alimentazione collettiva Fiume.
Poduzeće je temeljem zaključaka sa II. redovnog zasjedanja NOG-a Rijeke održanog 4.IX.1950. obuhvaćeno reorganizacijom državnih ugostiteljskih poduzeća u Rijeci kojom se od postojećih ugostiteljskih poduzeća formiraju tri nova poduzeća (Gradsko hotelsko poduzeće Rijeka, Gradsko poduzeće za kavane i restorane „Turist“ Rijeka i Gradsko ugostiteljsko poduzeće „Risnjak“ Rijeka), a poduzeće „Radnik“ postaje glavni opskrbljivač živežnim namirnicama, pićima i ostalom robom cjelokupne nove ugostiteljske mreže te time proširuje opseg svoje djelatnosti (Narodni odbor grada Rijeke, Ugostiteljstvo i turizam: Povjereništvo za turizam i ugostiteljstvo, Opći spisi, br. 1904/50). Reorganizacija je započela s 1.X.1950. godine, a uključivala je preuzimanje novih djelatnika, novu sistematizaciju kadrova, preuzimanje dijelova pogona, lokala i inventara dotadašnjih poduzeća obuhvaćenih reorganizacijom (Gradsko hotelsko poduzeće, Ugostiteljsko poduzeće I. rajona „Poreč“, Ugostiteljsko poduzeće II. rajona „Fiumara“, Ugostiteljsko poduzeće III. Rajona „Risnjak“, Gradsko poduzeće „Kolektiv“).
Stvaratelj djeluje do 1.V.1951. godine kada ulazi u postupak likvidacije a na temelju rješenja NOG-a Rijeke br. 572/51 od 14.IV.1951. (NN 31/1951, str. III). Ukidanje je u vezi s novom reorganizacijom ugostiteljskih poduzeća i formiranjem višeg privrednog udruženja odnosno Direkcije za ugostiteljska poduzeća koja preuzima operativne poslove od Povjereništva za turizam i ugostiteljstvo NOG-a Rijeke i kao takva postaje više nadležno tijelo ugostiteljskim poduzećima. Direkcija preuzima na sebe opskrbu ugostiteljske mreže i osoblje stvaratelja (Narodni odbor grada Rijeke, Ugostiteljstvo i turizam, Izdvojeni predmeti, Razni zapisnici i izvještaji, Zapisnik sastanka stručnog savjeta za ugostiteljstvo, 14.III.1951.). U ugostiteljsku mrežu uključuje se i Ugostiteljski servis ovlašten za opskrbu ugostiteljstva cijele oblasti.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Za predmet poslovanja poduzeće je imalo nabavu i prodaju voća i povrća te drugih artikala potrebnih za objekte društvene prehrane odnosno radničko-službeničke restorane, menze, učeničke domove i zdravstveno-socijalne ustanove. Od 1950. godine u predmetu poslovanja ima i opskrbu gradske ugostiteljske mreže.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Stvaratelj je osnovan temeljem Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima (SL FNRJ, br. 62/1946), Uredbe o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 50/1946) te Pravilnika o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 66/1946) .
Opći kontekst: Poduzeće je osnovano u godinama neposredno nakon završetka II. svjetskog rata kao državno poduzeće lokalnog značaja zajedno s drugim trgovačkim poduzećima u Rijeci a djeluju do početka pedesetih godina. Dok je u to vrijeme nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila u isključivoj nadležnosti upravnih tijela, početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana. Početkom 50-ih godina pokreću se reforme u području trgovačke temeljem kojih se u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju nova trgovačka poduzeća u Rijeci.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26633
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica