Facebook
Naziv: "Trgoagencija" Poduzeće za posredovanje u prometu robom Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1953 - 1959
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Poduzeće je osnovano pod nazivom «Trgoagencija» rješenjem NO-a grada Rijeke br. 6048/53 od 12. i 13.V.1953. godine a na prijedlog Trgovinske komore u Rijeci (Službeni vjesnik NO-a grada Rijeke, br. 2/1953, str. 60). Upisano je u registar državnih privrednih poduzeća temeljem rješenja Uprave za prihode Savjeta za privredu NO-a grada Rijeke br. 4688/1953-VIII od 29.VI.1953. na strani 160 (Trgovačka poduzeća u Rijeci, «Trgoagencija», Statusna dokumentacija).
Povijest: Rješenjem NO-a grada Rijeke br. 39272/1953 od 16.XII.1953. tvrtki je odobreno proširenje trgovačke djelatnosti i na posredovanje u prometu nekretnina. U registar privrednih organizacija kod Okružnog privrednog suda u Rijeci izvršen je upis prijenosa iz ranijeg registra sudskim rješenjem br. Fi-147-57-3 od 13.III.1957. (NN 15/1957, str. V). Rješenjem istog suda br. Fi-787-57-3 od 22.XI. iste godine sužen je predmet poslovanja agencije brisanjem djelatnosti posredovanja u prometu nekretninama (NN 60/1957, str. VI) a na temelju rješenja NO-a općine Stari Grad – Rijeka br. 21503/57-II-D od 30.X.1957. kojim se prihvaća odnosni zaključak radničkog savjeta agencije (Trgovačka poduzeća u Rijeci, «Trgoagencija», Statusna dokumentacija). Poduzeće je stupilo u redovnu likvidaciju 18.IX.1958. temeljem rješenja NO općine Stari Grad – Rijeka br. 02-B-11750-1-1958 (NN 62/1958, str. VIII) što je uvedeno u registar poduzeća i radnji kod Okružnog privrednog suda Rijeka rješenjem br. Fi-872/58-3 od 29.XII.1958. (NN 8/1959, str. III). Kao sjedišta poduzeća kroz godine poslovanja navode se adrese: Volta 2 (1953), Rade Končara 17 (1957) Korzo narodne revolucije 2/II (1958).
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Trgovinska agencija za posredovanje između prodavalaca i kupaca.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, Ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredba o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredba o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954). Reforme u području trgovačke struke pokreću se Uredbom o osnivanju i djelatnosti trgovinskih poduzeća (SL FNRJ, br. 6/1952) te Uredbom o trgovinskoj djelatnosti i trgovinskim poduzećima i radnjama (SL FNRJ, br. 56/1953, Uredba o izmjenama i dopunama u SL, br. 29/1955 te pročišćeni tekst Uredbe u SL, br. 37/1955).
Unutarnji ustroj / genealogija: Upravna tijela: radni kolektiv, radnički savjet i upravni odbor.
Opći kontekst: U godinama neposredno nakon završetka II. svjetskog rata nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila je u isključivoj nadležnosti upravnih tijela. Početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana.Temeljem pokrenutih reformi u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju se nova trgovačka poduzeća u Rijeci, među njima i «Plodina» i «Trgoagencija» koji djeluju do kraja pedesetih godina kada se ukidaju zbog novih reorganizacija ili nerentabilnosti poslovanja.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26634
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica