Facebook
Naziv: "Primorka" Gradsko poduzeće za promet voćem i povrćem Rijeka
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1947 - 1952
Povijesni nazivi: "Vrtlar" Gradsko trgovačko poduzeće voćem i povrćem (1947 - 1950) (hrvatski) (Naziv je u stvari dvojezičan, na hrvatskom i talijanskom jeziku.)
"Primorka" Gradsko poduzeće za promet voćem i povrćem Rijeka (1950 - 1952) (hrvatski)
Usporedni nazivi: "Vrtlar" Azienda cittadina ortofrutticola (1947 - 1950) (talijanski) (Naziv je službeno dvojezičan.)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Napomena o osnivanju: Gradsko poduzeće za promet voćem i povrćem (skraćeno «Vrtlar») osnovano je temeljem rješenja GNO Rijeka br. 2949/47 od 15.VIII.1947. godine (Službeni list…/Bollettino ufficiale…, br. 18-19/1947, str. 222).
Povijest: NO grada Rijeka je 9.II.1951. donio rješenje kojim se mijenja spomenuto rješenje o osnivanju u točki koja se odnosi na naziv tvrtke, pa novi naziv glasi «Primorka» gradsko poduzeće za promet voćem i povrćem Rijeka, a poslovanje dotadašnjeg poduzeća «Vrtlar» stavlja se u likvidaciju s 31.XII.1950. godine dok daljnje poslovanje preuzima novoimenovano poduzeće «Primorka» (Narodni odbor grada Rijeke, Trgovina i opskrba, Opći spisi 1948-1952, br. 384/1951). Zbog velikih gubitaka i problema u poslovanju poduzeće je u lipnju 1952. stavljeno pod prinudnu upravu (NN 37/1952, str. II) da bi rješenjem NO-a grada Rijeka broj 2696-52 od 18.VIII.1952. bilo ukinuto i s danom 1.VIII.1952. godine stupilo u likvidaciju (NN 51/1952, str. VII). Uz navedeno na istoj sjednici je odlučeno da će se osnovati novo, manje poduzeće za promet voćem i povrćem pod imenom «Brajdica» (Narodni odbor grada Rijeke, Zapisnici sjednica odborničkih tijela, XVIII. redovno zasjedanje NO-a grada Rijeka od 18.VIII.1952. godine, toč. 3). Sjedište tvrtke bilo je u Zagrebačkoj 19.
Sjedišta: Rijeka
Djelatnost: Promet voćem i povrćem.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Stvaratelj je osnovan temeljem Osnovnog zakona o državnim privrednim poduzećima (SL FNRJ, br. 62/1946), Uredbe o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 50/1946) te Pravilnika o registraciji državnih privrednih poduzeća (SL FNRJ, br. 66/1946). Pravni okvir za reforme pokrenute početkom 50-ih godina predstavljali su Osnovni zakon o upravljanju državnim privrednim poduzećima i višim privrednim udruženjima od strane kolektiva (SL FNRJ, br. 43/1950, Ispravak u SL FNRJ, br. 47/1950), Uredba o osnivanju preduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953) te Uredba o prestanku poduzeća i radnji (SL FNRJ, br. 51/1953, ispravak u SL FNRJ, br. 8/1954).
Opći kontekst: Veći dio gradskih trgovačkih poduzeća osnovanih u godinama neposredno nakon završetka II. svjetskog rata kao državna poduzeća lokalnog značaja djeluju do početka pedesetih godina. Dok je u to vrijeme nadležnost osnivanja privrednih subjekata kao i upravljanja njima bila u isključivoj nadležnosti upravnih tijela, početkom pedesetih godina uvode se reforme u području privrede koje vode decentralizaciji osnivanja i upravljanja poduzećima pa se kao osnivači poduzeća i radnji osim državnih tijela mogu pojaviti i društvene organizacije, privredne organizacije kao i grupe građana. Uvode se reforme u području trgovinske struke temeljem kojih se u prvoj polovici pedesetih godina osnivaju nova trgovačka poduzeća u Rijeci, među njima i «Plodina» i «Trgoagencija» koji djeluju do kraja pedesetih godina kada se ukidaju zbog novih reorganizacija ili nerentabilnosti poslovanja.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-197 Trgovačka poduzeća u Rijeci (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 26635
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: puni
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica