Facebook
Naziv: Zajednica obrazovanja općine Opatija
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1967 - 1970
Alternativni nazivi: Općinska zajednica obrazovanja Opatija (1967 - 1970) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Zajednica obrazovanja općine Opatija osnovana je nakon prestanka rada Fonda za školstvo općine Opatija odlukom Skupštine općine Opatija br. 02/02-436/1-1967. od 24. siječnja 1967. Osnivač je bila Skupština općine Opatija. Konstituirana je 1. veljače 1967. Stvaratelj je upisan u registar ustanova na temelju rješenja br. US-31/67-2 od 30. ožujka 1967. izdanog od Okružnog privrednog suda Rijeka. Posljednja sjednica Odbora Zajednice održana je 27. ožujka 1970, ubrzo nakon čega je stvaratelj prestao djelovati. Zajednica je ukinuta je jer je s 1. siječnjom 1970. osnovana nova Općinska zajednica za osnovno obrazovanje Opatija.
Sjedišta: Opatija (1967 - 1970)
Djelatnost: Zajednica je pribavljala sredstva za financiranje odgoja i obrazovanja lokalne zajednice, podmirivala potrebe osnovne djelatnosti i provodila investicije škola i drugih odgojnih i obrazovnih ustanova općine Opatija.
Nadležnost / Izvori ovlasti: Zakon o sredstvima za odgoj i obrazovanje u SR Hrvatskoj (NN SRH 50/1966).
Unutarnji ustroj / genealogija: Zajednicom je upravljao Odbor sastavljen od 17 članova, na čijem čelu je bio predsjednik. Odbor su činili predstavnici Skupštine općine Opatija, privrednih organizacija, škola i predškolskih ustanova te društvenih organizacija SSRNH. Stručne poslove zajednice obavljala su dvojica djelatnika u dopunskom radnom odnosu. Stvaratelj je samostalno vodio registraturne poslove te imao vlastiti urudžbeni zapisnik i pečate.
Opći kontekst: Općinske zajednice obrazovanja u SR Hrvatskoj nastale su u kontekstu razvoja samoupravljanja u društvenim djelatnostima na lokalnoj razini proklamiranim ustavom SFRJ odnosno SR Hrvatske iz travnja 1963. godine.
Stvaratelji: ( - 1966)
(1970 - )
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1126 Zajednica obrazovanja općine Opatija (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 27878
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica