Facebook
Naziv: Zajednica obrazovanja općine Opatija (fond)
Signatura: HR-DARI-1126
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 283 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1968 - 1970
Arhivske jedinica: 1 cm
Tehničke jedinica: 2 fasc.
Odgovornost: Zajednica obrazovanja općine Opatija (stvaratelj) (1967.-1970.)
Povijest jedinice: Činjenica da je predsjednik Zajednice obrazovanja općine Opatija istovremeno bio i direktor Ekonomske škole Opatija vjerojatan je razlog što je dio stvarateljeva registraturnog gradiva bio pohranjen u pismohrani Ekonomske škole i potom slijedništvom u pismohrani Ugostiteljske škole Opatija (HR-DARI-1097). Gradivo je pronađeno 2012. tijekom sređivanja fonda Ekonomska škola Opatija (HR-DARI-1100).
Način preuzimanja: Preuzeto u listopadu 2011. od Ugostiteljske škole Opatija (DARI - Klasa: 036-05/11-02/02).
Sadržaj jedinice: Bilanca i kontrola završnog računa za 1967, bilanca za 1968. i odluka o završnom računu za 1969, izvješće o poslovanju za 1967, spisi o izgradnji nove osnovne škole u Opatiji i dogradnji OŠ Matulji 1968-1970, zapisnik jedanaeste sjednice Odbora Zajednice obrazovanja općine Opatija 27. ožujka 1970.
Izlučivanju: Nije vršeno izlučivanje.
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Plan sređivanja: Zbog male količine gradivo nije arhivistički sređivano nego je zadržan postojeći registraturni red.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Gradivo je dostupno sukladno Zakonu o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/1997), Zakonu o zaštiti osobnih podataka (NN 103/2003), Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN 172/2003), Pravilniku o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/1999) te Pravilniku o radu čitaonice Državnog arhiva u Rijeci. Gradivo s osobnim podacima dostupno je, u pravilu, 70 godina od nastanka odnosno 100 godina od rođenja osobe na koju se odnosi.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Tvarne značajke i tehnički uvjeti: Gradivo je dobro očuvano.
Arhivske jedinice: HR-DARI- 331: Skupština općine Opatija
Identifikator: HR-DARI/AJ 143420
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica