Facebook
Naziv: Vojni otsjek Sušak
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1946 - 20. stoljeće
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Prema dopisu Generalnog sekretarijata Vlade FNRJ br 1890/46 od 18.7.1946. godine Okružnom NO primorsko-goranskom (br. 32814/46) i proslijeđenom Kotarskom NO Sušak (br. 7269/46) u svim kotarskim mjestima formirani su vojni odsjeci kao vojno-teritorijalni organi koji su u svom radu trebali biti usko povezani s narodnim odborima. Prije toga pri KNO je djelovao Mobilizacijski delegat koji je osnivanjem vojnog odsjeka prešao u njegov sastav.
Sjedišta: Sušak
Djelatnost: Pitanja regrutacije, invalidskih prava proizašlih iz sudjelovanja u NOB-u i dr.
Unutarnji ustroj / genealogija: Pri odsjeku je djelovao invalidski referent.
Napomena o vezama: Stvaratelj je bio vezan uz ostala vojna nadleštva (Vojni okrug), lokalna upravna tijela, a pod izravnom nadležnošću Ministarstva narodne obrane FNRJ.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-1133 Vojni odsjek Sušak (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 28384
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica