Facebook
Naziv: Vojni odsjek Sušak (fond)
Signatura: HR-DARI-1133
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Druge oznake: Alternativna oznaka: V-6 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1947 - 1948
Arhivske jedinica: 0.03 d/m
Tehničke jedinica: 3 knj.
Odgovornost: Vojni otsjek Sušak (stvaratelj)
Povijest jedinice: Državni arhiv u Rijeci preuzeo je gradivo u okviru gradiva Kotarskog narodnog odbora Sušak 1993. godine od Općine Rijeka, Službe za kadrovske i opće poslove. Sređivanjem fonda Kotarski narodni odbor Sušak 2012. i Narodnog odbora kotara Rijeka 2017. god. dokumentacija je izdvojena i formiran je poseban fond.
Način preuzimanja: 1993/238
Sadržaj jedinice: Urudžbeni zapisnici invalidskog referenta pri Vojnom odsjeku: 1947. br. 1-720 i 1947. br. 721-1440, 1441-1471; 1948. (siječanj)
Vrste medija: Papir
Vrste građe: 2 knjige
Stupanj sređenosti: Osnovno sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Arhivske jedinice: HR-DARI- 77: Okružni narodni odbor primorsko - goranski Sušak
HR-DARI- 417: Kotarski narodni odbor Sušak
Napomena o dopunskim izvorima: Vlada FNRJ i ministarstva nadležna za pitanje obrane, vojske, u Beogradu.
Identifikator: HR-DARI/AJ 145674
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica