Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Čazma
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1955
Normativni nazivi: Narodni odbor kotara Čazma (hrvatski)
Povijesni nazivi: Narodni odbor kotara Čazma (1945 - 1955) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon završetka II. Svijetskog rata 1945. godine izvršen je preustroj Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Čazma sa ratnog ustroja i djelovanja na mirnodopski. Reorganizacijom vlasti od 30.08.1955. godine, u skladu sa Zakonom o provođenju novog uređenja općina i kotara, NN br. 33/55, ukida se 01.09.1955. godine kotar Čazma.
Sjedišta: Čazma
Djelatnost: Sjedište KNO-a Čazma bilo je u Čazmi, a teritroijalno je obuhvaćalo područje kotara Čazma u čijoj nadležnosti su se nalazili mjesni narodni odbori Babinac, Bunjani, Caginac, Cerina, Čazma, Dabci, Deanovac, Donji Miklauš, Gornja Obreška, Gornji Draganac, Gornji Lipovčani, Gornji Prnjarovac, Ivanić Grad, Kolštar Ivanić, Križ, Križci, Mala Hrastilnica, Martinac, Mostari, Novoselec, Obedišće, Okešinec, Pobjenik, Sišćani, Stari Laminac, Štefanje, Vrtlinska i Zvekovac. U periodu od 1945. do 1948. godine KNO Čazma nalazi se u nadležnosti Okružnog NO-a Bjelovar, od 1949. do 1951. godine u nadležnosti Oblasnog NO-a Bjelovar, a od 1951. do 1955. godine u nadležnosti Sabora NR Hrvatske.
Unutarnji ustroj / genealogija: Od 1946. do 1949. godine untrašnja organizacija KNO-a je bila sastavljena od Predsjedništva, Tajništva, Privredni odsjek, Poljoprivredni odsjek, Prosvjetni odsjek, Financijski odsjek i Socijalno zdravstveni odsjek.  Administrativnim poslovanjem rukovodi Tajništvo. U administrativno-teritorijalnoj nadležnosti KNO-a Čazma nalazi se 35 mjesnih odbora. Tijekom prvog tromjesječja 1949. godine reorganizira se unutrašnja organizacija KNO-a Čazma ukidanjem odsjeka i uvođenjem povjereništva za komunalne poslove, privredu, poljoprivredu, prosvjetu, za rad i radne odnose, za otkup, za financije i za narodno zdravlje i socijalnu politiku. Administrativno poslovanje i dalje je u nadležnosti Tajništva. Sredinom 1952. godine provodi se nova reorganizacija unutrašnje organizacije NOK-a Čazma koja rezultira uvođenjem odjela za privredu, komunalne poslove, prosvjetu i kulturu. Osniva se Uprava prihoda, a administrativno poslovanje je u nadležnosti Tajništva. Godine 1952. ukidaju se mjesni narodni odbori. Krajem 1952. godine osnivaju se Vijeće proizvođača i Kotarsko vijeće. U sklopu vijeća osnivaju se razne komisije i vijeća koja su zadužena za rješavanje određenih pitanja i problema. Sredinom 1954. godine provodi se nova reorganizacija i sistematizacija unutrašnje organizacije i KNO-a Čazma. Osnivaju se, pored Tajništva, odjeli i to Odjel za privredu, Odjel za komunalne poslove, Odjel za prosvjetu i kulturu i Odjel za narodno zdravlje i socijalnu politiku.
Stvaratelji: (1952 - 1955)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-32 Narodni odbor kotara Čazma (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 34
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica