Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Čazma (fond)
Signatura: HR-DABJ-32
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Nok Ča (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1955
Arhivske jedinica: 6.50 d/m
Tehničke jedinica: 76 knj. ; 35 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Čazma (stvaratelj) (1945-1955)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet od strane Skupštine općine Čazma 1967. godine, a u knjizi akvizicije br. II zaveden je pod brojem 140. Gradivo je naknadno preuzeto krajem 90-tih godina prošlog stoljeća, a u knjizi akvizicije III. je zavedeno pod rednim brojem 579.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbene zapisnike, kazala), pomoćne knjige (registre, matične knjige) i spise (povjerljive, urudžbene, sjedničke zapisnike, građevinske dozvole) različitih provenijencija.
Izlučivanju: Iz arhivskog gradiva su odstranjeni samo multiplikati.
Mjesta: Čazma
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivsko gradivo je dostupno u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-32/V - 1 Narodni odbor Kotara Čazma (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 6); Urudžbeni zapisnik (kom. 3)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1148
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica