Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Daruvar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 1962
Normativni nazivi: Narodni odbor kotara Daruvar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Narodni odbor kotara Daruvar (1945 - 1962) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Kotarski narodni odbor Daruvar osnovan je još za vrijeme II. Svijetskog rata, 03.05.1943. godine, kao oblik narodne vlasti koji je nastavio svoje djelovanje i nakon rata prelaskom sa ratnog na mirnodopski ustroj sa upravnim sjedištem u stalnoj teritorijalnoj jedinici. Narodni odbor kotara Daruvar kontinuirano je djelovao do ukidanja, koje je provedeno u skladu sa Zakonom o područjima općina i kotareva u Narodnoj Republici Hrvatskoj ( NN, 39/62 ), 01.11.1962. godine.
Sjedišta: Daruvar
Djelatnost: Osnovna djelatnost Kotarskog narodnog odbora Daruvar bila je rješavanje svih pitanja važnih za organiziranje i funkcioniranje svih oblika ekonomskog privređivanja, socijalne i zdravstvene zaštite i okupljanja cjelokupnog stanovništva u razne oblike društevnog organiziranja. Teritorijalno je KNO Daruvar bio nadležan za administrativno područje kotara Daruvar. U nadležnosti su bili narodni odbori općina Bučje, Ivanovo Polje, Šibovac, Veliki Bastaji, Miokovićevo, Bijela, Sirač, Uljanik, Dežanovac, Imsovac, Trojeglava i Batinjani. Tijekom 1955. godine ukidaju se kotarevi Pakrac i Grubišno Polje koji ulaze u sastav kotara Daruvar. Novom reorganizacijom tadašnje općine organizirane su kao komune-općine sa sjedištima u Bučju, Daruvaru, Grubišnom Polju, Miokovićevu, Pakracu, Pakračkoj Poljani, Siraču i Uljaniku. U periodima od 1945. do 1949. godine KNO Daruvar je bio u nadležnosti Oblasnog narodnog odbora Virovitica-Daruvar, od 1949. do 1951. godine u nadležnosti Oblasnog narodnog odbora Bjelovar, a od 1951. do 1962. godine u nadležnosti Izvršnog vijeća Sabora Narodne Republike Hrvatske.
Unutarnji ustroj / genealogija: U razdoblju od 1945. do 1949. godine NOK Daruvar je u svom sastavu imao, kao najviši organ upraljanja, Predsjedništvo, Tajništvo, kao glavni administrativni organ, dok su privredni i neprivredni poslovi podjeljeni na odsjeke npr. Prosvjetni odsjek, Poljoprivredni odsjek, Socijalno-prosvjetni odsjek i dr. Novom reorganizacijom narodnih odbora od strane Predsjedništva Vlade Narodne Republike Hrvatske provedenom 1949. godine osnivaju se komisije, planska i kontrolna, dok su privredni i neprivredni poslovi podjeljeni među povjereništvima, a pri povjereništvima se osnivaju savjeti građana kao pomoćna savjetodavna tijela. Članovi Izvršnog odbora i odabrani čelnici kotara čine Kolegij narodnog odbora kojim rukovodi predsjednik kotara. Na temelju stečenih iskustava provodi se nova reorganizacija 1952. godine koja uvodi novine u upravljanju kotarom i rješavanju pitanja. Novina je u organiziranju dvaju vijeća i to Kotarskog vijeća i Vijeća proizvođača. Pri vijećima se osnivaju stalne i povremene komisije kao i savjeti građana. Ukidaju se povjereništva, a osnivaju se odjeli. Reorganizacijom provedenom u periodu od 1955. do 1959. godine ukidaju se odjeli, a osnivaju se sekretarijati, zavodi, uredi, pravobranilaštvo i suci za prekršaje. Tijekom 1959. godine provodi se nova reorganizacija kojom se osnivaju sekretarijati, odjeli, upravne ustanove, posebni organi uprave, upravne komisije, a kao organizacione jedinici pri organima uprave osnivaju se referade, biroi i inspekcije.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-33 Narodni odbor kotara Daruvar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 35
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica