Facebook
Naziv: Narodni odbor kotara Daruvar (fond)
Signatura: HR-DABJ-33
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Nok Da (hrvatski)
Razdoblje: 1945 - 1962
Arhivske jedinica: 35 d/m
Tehničke jedinica: 88 knj. ; 232 kut.
Odgovornost: Narodni odbor kotara Daruvar (stvaratelj) (1945-1962)
Povijest jedinice: Arhivski fond je preuzet od strane Skupštine općine Daruvar 1964. godine i od strane Općinske uprave Daruvar 1971. godine, a u knjizi akvizicije I. zavedeno je pod brojem 96.
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži registraturna pomagala (urudžbeni zapisnici, kazala) i druge pomoćne knjige (registri, matične knjige) različite provenijencije. Među spisima se nalaze povjerljivi, strogo povjerljivi i opći spisi, sjednički zapisnici kotarskih organa i tijela i nižih društveno političkih jedinica, personalna dokumentacija i financijska dokumentacija različite provenijencije.
Izlučivanju: Iz arhivskog fonda je izlučen registraturni balast u vidu multiplikata i metalnih dijelova.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN, 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN, 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-33/SI - 1 Narodni odbor Kotara Daruvar (sumarni inventar)
DABJ-33/V - 1 Narodni odbor Kotara Daruvar (vodič)
Registraturna pomagala: Kazalo (kom. 2); Urudžbeni zapisnik (kom. 7)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 2267
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica