Facebook
Naziv: Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1945 - 30.06.1946
Normativni nazivi: Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (hrvatski)
Povijesni nazivi: Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (1945 - 1946) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon završetka II. svijetskog rata veliki dijelovi bivše Jugoslavije su bili devastirani tijekom ratnih operacija. Savezna vlada bivše Jugoslavije je nastojala u što kraćem roku vremenskom roku prikupiti podatke o ratnim štetama radi repatrijacija koje je trebala tražiti na mirovnoj konferenciji u Parizu. U tu svrhu je usvojena Uredba o osnivanju državne komisije za ratnu štetu (Službeni list 20/45) kojom se regulira postupak osnivanja komisija za ratnu štetu na svim razinama bivše Jugoslavije. Na saveznoj razini postojala je Državna komisija za ratnu štetu, dok su se u republikama formirale Zemaljske komisije za ratnu štetu koje su regulirale rad komisija na razinama okruga i kotareva ( gradova). Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar djelovala je u vremenu od srpnja/kolovoza 1945. pa do 30.06.1946. godina kada je bio završni rok za prikupljanje podataka.
Sjedišta: Bjelovar
Djelatnost: Komisija je bila zadužena zaprimati prijave od oštećenih osoba, provoditi proceduru utvrđivanja ratne štete i izdavati potrebna rješenja o počinjenoj ratnoj šteti. Pod ratnom štetom se podrazumjevalo gubitak života, narušeno zdravstveno stanje, oštećenje i potpuni gubitak imovine u razdoblju od 06.04.1941. pa do kraja rata počinjenih od agresorskih postrojbi na teritoriju bivše Jugoslavije.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kotarsku komisiju za ratnu štetu Bjelovar imenovao je Izvršni odbor Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Bjelovar, a u svom sastavu je imala tri člana i to predsjednika, tajnika i jednog člana. Predsjednik Komisije je bio sudac Kotarskog suda Bjelovar uz dva člana Kotarskog narodnooslobodilačkog odbora Bjelovar.
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DABJ-37 Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (stvaratelj)
Identifikator: HR-DABJ/S - 39
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica