Facebook
Naziv: Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (fond)
Signatura: HR-DABJ-37
Imatelj: Državni arhiv u Bjelovaru
Skraćeni nazivi: Kkrš Bj (hrvatski)
Razdoblje: 1945 -
Arhivske jedinica: 0.50 d/m
Tehničke jedinica: 5 kut.
Odgovornost: Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (stvaratelj) (1945-1946)
Sadržaj jedinice: Arhivski fond sadrži prijave ratne štete i kartice oštećenika.
Izlučivanju: Gradivo nije izlučivano.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Dostupnost: Dostupno javnosti
Uvjeti dostupnosti: Arhivski fond je dostupan u skladu sa Zakonom o arhivskom gradivu i arhivima (NN 105/97), Pravilnikom o korištenju arhivskog gradiva (NN 67/99) i Pravilnikom o radu čitaonice Državnog arhiva u Bjelovaru.
Zaštitno snimanje: Nije zaštitno snimljeno
Jezici: hrvatski
Pisma: latinica
Obavijesna pomagala: DABJ-37/SI - 1 Kotarska komisija za ratnu štetu (sumarni inventar)
DABJ-37/V - 1 Kotarska komisija za ratnu štetu Bjelovar (vodič)
Identifikator: HR-DABJ/AJ 1153
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica