Facebook
Naziv: Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko primorje
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1870 - 1918
Normativni nazivi: Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko primorje (1870 - 1918) (hrvatski)
Povijesni nazivi: Fiumei és magyar-horvát tengerparti kiralyi kormányzó (1870 - 1918) (mađarski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Hrvatsko-ugarskom nagodbom i tzv. "riječkom krpicom" iz 1869. godine pitanje pripadnosti Rijeke nije trajno riješeno. Kada je 1870. u Rijeci uspostavljen Kraljevski gubernij za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko primorje ostvaren je cilj Mađara da Rijeku vežu neposredno uz sebe. Prije toga, u srpnju iste godine, Hrvatski sabor prihvatio je "riječki provizorij" a kralj ga potvrdio. Po tom provizoriju političku upravu grada i kotara te vršenje pomorskih poslova od Rijeke do Karlobaga imao je guverner imenovan od kralja na prijedlog ugarskog ministra predsjednika. Riječki gubernij je neposredno trebao biti potčinjen zajedničkoj Ugarsko-hrvatskoj vladi, a u stvari je u unutrašnjim poslovima, u sudstvu, bogoštovlju i nastavi bio podređen mađarskoj vladi, jer zajednička vlada nije imala ta ministarstva. "Provizorij" je potrajao do raspada Austro-Ugarske monarhije u studenom 1918. godine.
Sjedišta: Rijeka (1870 - 1918)
Djelatnost: Glavni zadatak Gubernija bila je sprovedba državnih zakona na području grada Rijeke i riječkih podopćina te pomorskih poslova od državnog značaja na području od Rijeke do Karlobaga. U njegovu djelokrugu bilo je i posredovanje između tijela riječke samouprave ("Municipija") i vlade u Budimpešti. Više o djelatnosti vidi u elementu opisa Sadržaj.
Unutarnji ustroj / genealogija: Na čelu Kraljevskog gubernija za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko primorje stajao je guverner, koji je nosio titulu "guverner Rijeke i Ugarsko-Hrvatskog primorja". Detaljni ustroj stvaratelja za sada nije poznat i, budući da je gradivo pisano uglavnom na mađarskom jeziku, teško je istraživ. Nakon arhivističke obrade fonda (vidi opis fonda HR-DARI-7) bit će moguće dopuniti ovaj element opisa.
Stvaratelji: (1850 - 1886)
(1872 - 1918)
(1881 - 1918)
Napomena o vezama: U razdoblju 1918.-1924. politički status Rijeke nije bio trajnije definiran pa se pravim slijednikom Gubernije smatra tek Riječka prefektura. Ona je od svog prednika naslijedila i prostor (tzv "Guvernerova palača") i registraturno gradivo. Gubernij je bio izravno podređen zajedničkoj Ugarsko-hrvatskoj vladi odnosno Ugarskoj vladi.
Identifikator: HR-DARI/S - 4147
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica