Facebook
Naziv: Kotarska oblast Novi
Vrsta entiteta: pravna osoba
Razdoblje: 1941 - 1945
Normativni nazivi: Kotarska oblast Novi (hrvatski)
Alternativni nazivi: Kotarska oblast u Novom (1941 - 1945) (hrvatski)
Aktivnost: Stvaratelj više ne djeluje
Povijest: Nakon uspostave Nezavisne države Hrvatske u travnju 1941. došlo je do promjene u nazivu kotarskih upravnih tijela. Sresko načelstvo Novi Vinodolski postaje Kotarska oblast Novi ali djeluje s istim nadležnostima kontinuirano do propasti NDH u proljeće 1945.
Sjedišta: Novi Vinodolski (1941 - 1945)
Djelatnost: Djelatnost stvaratelja obilježile su ratne okolnosti i potrebe. Poglavito se rješavaju problemi zbog otežane opskrbe te internacije pučanstva i ratnih zbivanja općenito. Vidljiva su nastojanja za normalno odvijanje pojedinih gospodarskih grana unatoč ratu, napose poljoprivrede, stočarstva, ribarstva i pčelarstva. Stvaratelj je bio nadležan za općine Novi Vinodol (2960 stanovnika), Bribir Vinodol (2690 stanovnika) i Ledenice - Krmpote (3280 stanovnika). Podaci se odnose na 1941. godinu.
Unutarnji ustroj / genealogija: Kotarsku oblast Novi vodio je od uspostave 1941. godine kotarski predstojnik Ivo Rušnjak. Njemu su u poslu asistirali kotarski agronom Gjuro Katz, kotarski veterinar Josip Legac, jedan kotarski oficijal i pomoćno osoblje. Pri kotaru je djelovao Ured za opskrbu sastavljen od kotarskog agronoma, kotarskog oficijala i jednog građanina. Drugih podataka o unutarnjem ustroju stvaratelja za sada nema.
Stvaratelji: (1922 - 1941)
(1941 - 1945)
(1945 - 1946)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
(1941 - 1945)
Arhivsko gradivo: 1. fond/ HR-DARI-14 Kotarska oblast Novi (stvaratelj)
Identifikator: HR-DARI/S - 4151
Pravila ili propisi: ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, 2. izdanje, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2006.
Status zapisa: konačan zapis
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica