Facebook
Naziv: Kotarska oblast Novi (fond)
Signatura: HR-DARI-14
Imatelj: Državni arhiv u Rijeci
Skraćeni nazivi: KoN (hrvatski)
Druge oznake: Alternativna oznaka: JU - 42 (Državni arhiv u Rijeci)
Razdoblje: 1927 - 1945
Arhivske jedinica: 0.30 d/m
Tehničke jedinica: 3 kut.
Odgovornost: Kotarska oblast Novi (stvaratelj) (1941.-1945.)
Kotarsko načelstvo Novi Vinodolski (stvaratelj) (1922.-1941.)
Način preuzimanja: Preuzeto 1972. i 1974. od Skupštine općine Crikvenica i 2007. od Hrvatskog državnog arhiva (4 spisa iz 1941. i 1942.)
Sadržaj jedinice: Gradivo se odnosi uglavnom na tridesete i četrdesete godine 20. stoljeća. Sadrži spise o aprovizaciji (opskrbi) stanovništva, raznim granama gospodarstva (obrt, industrija, trgovina, pčelarstvo, poljoprivreda, ribarstvo, stočarstvo, voćarstvo, vinogradarstvo) te dosta okružnica. Iz razdoblja Drugog svjetskog rata sadrži važne izvore za političku povijest (popise osoba koje su uhitile talijanske vlasti, spise o kretanju i radu bandita /vjerojatno partizana/, iskaz osoba iz Novog interniranih u koncentracijskom logoru u Bakru, poziv kotarskom predstojniku Ivi Rušnjaku).
Mjesta: Novi Vinodolski
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Fond je nastao izdvajanjem gradiva iz fonda Kotarska oblast u (Novom) Crikvenici (HR-DARI-445). Podijeljen je na dva podfonda, prvi obuhvaća razdoblje između dva svjetska rata, a drugi razdoblje Drugog svjetskog rata odnosno djelovanje kotarskog upravnog tijela u sustavu Nezavisne države Hrvatske. Oba podfonda imaju samo jednu seriju, izdvojene predmete, koji su u sumarnom inventaru poredani po abecednom redu naslova predmeta. Četiri izdvojena predmeta drugog podfonda, gradivo preuzeto 2007. iz HDA, uvrštrena su naknadno u fond i poredana kronološkim redom. Iz perioda NDH sačuvano je manje od jedne arhivske kutije gradiva te stoga za to razdoblje nije oblikovan poseban fond.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: DARI-14/SI - 1 Kotarska oblast Novi (sumarni inventar)
DARI-14/V - 1 Kraljevska kotarska oblast u Novom (vodič)
Arhivske jedinice: HR-HDA- 138: Primorsko-krajiška oblast
HR-HDA- 142: Savska banovina. Ban i pomoćnik bana (Kabinet Bana)
HR-HDA- 143: Savska banovina. Opće odjeljenje
HR-HDA- 144: Savska banovina. Upravno odjeljenje
HR-HDA- 145: Savska banovina. Odjeljak upravnog odjeljenja za državnu zaštitu
HR-HDA- 146: Savska banovina. Poljoprivredno odjeljenje
HR-HDA- 148: Savska banovina. Tehničko odjeljenje
HR-HDA- 149: Savska Banovina. Odjeljenje za socijalnu politiku i narodno zdravlje
HR-HDA- 150: Savska banovina. Financijsko odjeljenje
HR-HDA- 151: Savska Banovina. Odjeljenje za trgovinu, obrt i industriju
HR-HDA- 155: Banovina Hrvatska. Kabinet bana
HR-HDA- 156: Banovina Hrvatska. Predsjednički ured bana
HR-HDA- 157: Banovina Hrvatska. Odjel za unutarnje poslove
HR-HDA- 158: Banovina Hrvatska. Odjeljak za državnu zaštitu
HR-HDA- 159: Banovina Hrvatska. Odjel za prosvjetu
HR-HDA- 160: Banovina Hrvatska. Odjel za pravosuđe
HR-HDA- 161: Banovina Hrvatska. Odjel za seljačko gospodarstvo
HR-HDA- 162: Banovina Hrvatska. Odjel za rudarstvo
HR-HDA- 163: Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, industriju i trgovinu
HR-HDA- 164: Banovina Hrvatska. Odjel za tehničke radove
HR-HDA- 165: Banovina Hrvatska. Odjel za narodno zdravlje
HR-HDA- 166: Banovina Hrvatska. Odjel za financijalne poslove
HR-DARI- 489: Općina novljanska
HR-HDA- 1074: Banovina Hrvatska Odjel za šumarstvo
HR-HDA- 1194: Banovina Hrvatska. Odjel za socijalnu politiku
Literatura: Kolanović, Josip (redaktor). Arhivski fondovi i zbirke u arhivima i arhivskim odjelima u Socijalističkoj Republici Hrvatskoj , Beograd : Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984, .str. 224
Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 1, Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2006., .str. 528
Crnković, N.; Giron, A.; Hinić, M.; Krota, I.; Merdžanić, M.; Peranić, I.; Senčić, A.; Zurak, I. Vodič Historijskog arhiva Rijeka sv. 7, Pazin : Rijeka, Historijski arhiv, 1980, .str. 72
Bibliografije: Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske: Svezak 2. Kazala i bibliografija (Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2007.), .str. 44, 817
Identifikator: HR-DARI/AJ 11680
Status zapisa: nacrt zapisa
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica