Facebook
Naziv: Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, industriju i trgovinu (fond)
Signatura: HR-HDA-163
Imatelj: Hrvatski državni arhiv
Skraćeni nazivi: BHOIT (hrvatski)
Alternativni nazivi: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za obrt, industriju i trgovinu (hrvatski)
Razdoblje: 1910 - 1941 (Vrijeme nastanka gradiva je uglavnom 1939-1941, osim serije tehničke i druge dokumentacije poduzeća, tvornica, stručnih udruženja, banaka i štedionica, koja počinje predspisima od 1910. godine. )
Arhivske jedinica: 12.20 d/m
Tehničke jedinica: 19 knj. ; 102 kut.
Odgovornost: Banska vlast Banovine Hrvatske. Odjel za obrt, industriju i trgovinu (stvaratelj) (1939-1941)
Povijest jedinice: Gradivo je preuzeto 1957. godine od Sekretarijata za građevinarstvo, urbanizam i komunalne poslove Izvršnog vijeća Sabora NRH (DAZ reg. br. 535/1957), po službenoj dužnosti, u rasutoj masi pod nazivom "Poljoprivreda" (1919-1945).
Sadržaj jedinice: U fondu su opsežnije sačuvani spisi i prateće uredske evidencije, vezani uz pokretanje i nadzor rada obrtnih i trgovačkih radnji ili poduzeća, tvornica, stručnih škola i slično. Fond sadrži tehničku i raznu drugu dokumentaciju poduzeća, tvornica, stručnih udruženja, banaka i štedionica, koja datira još od 1910. godine. Djelomično je sačuvana dokumentacija stručnih ispita sa zapisnicima, stručnim radovima i ocjenama ispitanika, a u manjem opsegu fond sadrži i spise koji se odnose na poslove opće sigurnosti, mobilizaciju i ratno stanje.
Izlučivanju: Podaci o izlučivanju kod stvaratelja nisu sačuvani. Prilikom popisivanja gradiva 1960. nakon preuzimanja, kao i prilikom sređivanja 2006. godine, izlučivanje nije obavljeno. Obrađeno gradivo predviđeno je za trajno čuvanje.
Vrste medija: Papir
Vrste građe: spisi ; crtež
Stupanj sređenosti: Arhivistički sređeno
Plan sređivanja: Kod sređivanja zadržan je redoslijed koji je utvrdio stvaratelj fonda: 1. Tajništvo 2. Strogo povjerljivi spisi 3. Povjerljivi spisi 4. Opći spisi 5. Tehnička i druga dokumentacija, poduzeća, tvornica, stručnih udruženja, banaka i štedionica 6. Stručni ispiti. Strogo povjerljivi, povjerljivi i opći spisi sređeni su po godinama i broju urudžbenog zapisnika, a tehnička dokumentacija i stručni ispiti sređeni su abecednim redom, prema redoslijedu gradova u kojima je bilo sjedište obrađenih institucija (od Belišća do Zagreba) odnosno u kojima su održani ispiti.
Dostupnost: Dostupno javnosti
Jezici: hrvatski ; njemački ; srpski
Pisma: latinica ; ćirilica (srpska)
Obavijesna pomagala: HDA-163/P - 2 Banovina Hrvatska. Odjel za obrt, indutriju i trgovinu - Zagreb (popis)
HDA-163/SI - 1 Banovina Hrvatska, Odjel za obrt, industriju i trgovinu (sumarni inventar)
Restauracija: Sve su knjige značajno oštećene, po hrptu i koricama, a listovi su presavijeni. Potrebna je restauracija.
Arhivske jedinice: HR-DAZG- 10: Gradsko poglavarstvo Zagreb
HR-HDA- 224: Ministarstvo obrta, veleobrta i trgovine Nezavisne Države Hrvatske
Napomena o dopunskim izvorima: Fond AJ 65 - Ministarstvo trgovine i industrije Kraljevine Jugoslavije pohranjen je u Arhivu Jugoslavije.
Identifikator: HR-HDA/AJ 4140
Status zapisa: izmijenjena inačica
Podrobnost: djelomičan
Jezik opisa: hrvatski
Pismo opisa: latinica